Vianočné sviatky

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Svätej rodiny prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú, Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Poprosíme lektorov, aby si dobre pozreli rozpis služby čítania Božieho slova na sviatočné dní. Rozpis je dostupný aj na tomto odkaze.
  3. Pozývame vás všetkých (najmä rodiny s deťmi) na Jasličkovú pobožnosť, ktorá bude na 1. sviatok vianočný – 25. 12. o 15:30 hod. Zároveň bude možnosť prispieť po tejto pobožnosti aj na dielo Dobrej noviny.
  4. Na sviatok sv. Štefana (2. Sviatok vianočný) večerná sv. omša nebude! Kto nebude môcť prísť dopoludnia, môže využiť večernú sv. omšu v Bazilike na Severe. Úmysel z večernej sv. omše na sviatok sv. Štefana bude odlúžený na Silvestra večer.
  5. Vyslovujeme vďaku za vaše dary v zbierke Vianočný dar pre núdzne rodiny. Spolu sa vyzbieralo 1521,-€.
  6. V sakristii je možnosť zakúpiť si novú knihu o Anke Kolesárovej. Stojí 5,-€ a môže byť pekným vianočným darčekom pre blízkych. Rovnako farnosť Nižný Hrušov a sestry Kongregácie Božieho milosrdenstva ponúkajú CD s nahrávkami piesní a meditácií. Cena je dobrovoľná (od 3,-€…). Kúpou prispejeme k šíreniu diela Božieho milosrdenstva.
  7. Úprimná a veľká vďaka patrí tiež ženám, ktoré piekli vyše šesť týždňov vianočné oblátky, ako aj mužom, ktorí im pomáhali a sponzorom, ktorí prispeli na tento cieľ rôznym spôsobom. Nech vás Narodený Ježiš, ktorého oslávime obdarí plnosťou všetkých milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime na Silvestra pri záverečnom účtovaní. Zároveň za všetkých vás bude slávená Polnočná sv. omšu.
  8. O dva týždne, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj dom, nech sa nahlási v sakristii.
  9. V pondelok 31. decembra (Silvester) bude vo farskom kostole, ako na aj filiálke Dlhé pri večerných sv. omšiach ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha v tomto roku. Zároveň v noci (tak, ako každý rok) bude otvorený náš farský kostol k adorácii v čase od 23:15 hod. do polnoci. Všetkých pozývame poďakovať sa.
  10. Dnes popoludní od 13:00 hod. si môžete prísť do farského kostola zažať sviecu od Betlehemského svetla. Svieca bude položená v zádverí zboku kostola.