3. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú, Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovala Bohu známa 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Chceme vás zároveň poprosiť o pomoc pri zbierke Vianočný dar, a to pre núdzne rodiny z našej farnosti.
 3. V utorok biblické, ani vo štvrtok miništrantské stretko nebude kvôli spovedaniu.
 4. Nasledujúci týždeň budú naši kňazi spovedať v jednotlivých farnostiach pred Vianocami. V našej farnosti sa  bude spovedať takto:
  Streda od 16:30 do 17:30 hod. – filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
  Sobota od 9:00 do 12:00 a od 14:30 do 17:00 hod. – farský kostol sv. Františka
 5. Program spovedania v ďalších farnostiach je na výveske. Z tohto dôvodu nebudú naši kňazi spovedať pred večernými sv. omšami (okrem pondelka) v našom farskom kostole!
 6. Do pozornosti vám dávame možnosť kúpiť si novú knihu Blahoslavená Anka Kolesárová. Je možné tak urobiť v sakristii. Cena je 5,-€. Kniha môže aj byť vhodným darčekom na Vianoce.
 7. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola sú vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.