2. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila v našej farnosti 717,32 € (farský kostol 544,12 €, filiálka Dlhé 125,20 €, filiálka Rodinná oblasť 45 €).
Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti 1062,11,- € (farský kostol 896,71, filiálka Dlhé 165,40). Všetkým štedrým darcom ďakujeme 🙂

3. Pozývame vás na Rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakowa, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. mája. Záujemcovia, prihláste sa prosíme v sakristii do piatku.

4. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol preložený z 25.marca, keďže v ten deň bola Kvetná nedeľa.

5. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.