1. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sa vyzbieralo 915,-€. Táto čiastka bola rozdelená členmi pastoračnej rady do asi 25 rodín našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vďaka za tento váš postoj charity a milosrdenstva.

3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: utorok – sobota 17:45 hod. Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva.

4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 7. apríla, sa bude konať v Humennom Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom Marekom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii

5. V sobotu 7. apríla bude v našom farskom kostole celodenná eucharistická poklona, a to v rámci diecéznych adorácií, ktoré sú každý deň v inej farnosti.

6. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.

7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁ. Ohlasujú sa prvý krát. Zahrňte ich do svojich modlitieb.