3. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nácvik spevu na prvé sv. prijímanie bude v pondelok 16. 4. o 17:00 hod. v katechetickej miestnosti a v stredu 18. 4. o 17:30 hod, pred sv. omšou. Zároveň v stredu po sv. omši bude skúška prvoprijímajúcich detí z ďalších otázok katechizmu.

3. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, je Nedeľa Dobrého Pastiera. Budeme sa modliť za nové kňazské povolania. Zároveň pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach.

4. Celý nasledujúci týždeň bude v Cirkvi prežívaný ako Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť vás pozývame vo štvrtok a piatok na večerné sv. omše, ktoré budú spojene s adoráciami a ružencom za povolania.

5. Dňa 27. 4. – 28. 4. 2018 sa uskutoční v rámci bezprostrednej prípravy na Prvé sväté prijímanie duchovná obnova pre deti 3. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove nad Topľou. Pozývame deti zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.

6. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin DELY a Miriama MAJERNÍKOVÁohlasujú sa tretíkrát

Richard AŠTARY a Michaela BABEJOVÁ  – ohlasujú sa druhýkrát

Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁohlasujú sa prvýkrát

Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.