Veľký týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) sa bude spovedať v  Bazilike od 15:00 hod. Od pondelka sa bude ešte spovedať v našom farskom kostole 30 minút pred sv. omšou, už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia.

3. Dnes (nedeľa) je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14:15. hod. (vonku, v prípade pekného počasia). Všetkých srdečne pozývame.

4. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13:45 hod.

5. Od piatku sa budeme modliť vo farskom kostole Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. (piatok 7:45 hod + ranné chvály, sobota 7:45 hod.+ ranné chvály; nedeľa, pondelok 7:45 hod.; utorok – sobota 17:45 hod.). Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).

6. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej cesty ktorá sa začne o 9:30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie a povedie ulicami nášho mesta do nášho farského Kostola sv. Františka z Assisi. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.

7. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.

8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod. do Veľkonočnej vigílie.

9. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie.

10. V sobotu na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál:
Farský kostol – Sobota: 16:15 hod. (v priestore farského dvora za kostolom); Nedeľa: 7:00 hod. (v kostole)
Filiálka Na Vŕšku – Sobota 16:30 hod. (v areáli okolo kostola)
Filiálka Rodinná oblasť – 16:00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu… (je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

11. ADSM – sobota 7. apríl – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom – mladí, prosím zapíšte sa v sakristii kostola 🙂

12. V stredu nasledujúceho týždňa budú naši kňazi spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Prosíme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým neprichádzame každý mesiac).