3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Charitu, ktorá sa uskutočnila na prvú pôstnu nedeľu, činila v našej farnosti spolu 710,-€ (Farský kostol 547,80 €, Filiálka Dlhé 120,70 € a Filiálka Rodinná Oblasť 41,50 €). Úprimné Pán Boh zaplať za vaše finančné obety na tento cieľ.

3. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa budú vo farskom kostole Dekanátne rekolekcie. Začnú sv. omšou o 9:00 hod. Z tohto dôvodu nebude (ako zvyčajne) ranná sv. omša. Úmysel rannej sv. omše bude slúžený na rekolekčnej sv. omši.

4. Pripomíname, že od piatka do nedele nasledujúceho týždňa, sa uskutoční Duchovná obnova žiakov 5.-7. ročníka základných škôl z našej farnosti. Prihlášky pre deti sú vzadu v kostole a vyplnené ich môžete priniesť do 7.3.2018 do sakristie, resp. rehoľným sestričkám. Pozývame deti na túto obnovu.

5. Budúcu sobotu 10. marca o 9:30 hod. bude vo farskom kostole ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v príprave na Prvé sv. prijímanie. Po tejto katechéze sa stretnú rodičia detí v Katechetickej miestnosti kvôli organizačným veciam slávnosti. Účasť všetkých je nutná!