4. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. pôstnej nedeli prosíme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú a Bižovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetickej miestnosti Biblické stretnutie.

3. V utorok je piate výročie zvolenia pápeža Františka. V tento deň sa zaňho intenzívnejšie modlime.

4. Na budúcu sobotu – 17. 3. o 9:30 hod. dopoludnia bude v Katechetickej miestnosti našej fary stretnutie snúbencov, ktorí príjmu sviatosť manželstva v tomto roku, s psychologičkou. Pozývame všetky snúbenecké páry, ktoré môžu prísť, aby túto náuku absolvovali.

5. Katolícka univerzita v Ružomberku oznamuje študentom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na štúdium jednotlivých odborov jej fakúlt, aby si podali prihlášku na vysokoškolské štúdium do 30. 3. 2018. Ide konkrétne o fakulty – filozofickú, pedagogickú, teologickú a fakultu zdravotníctva, na ktorých sa študujú konkrétne odbory a študijné programy. Bližšie info je na plagáte pri vstupe do kostola alebo na web stránke univerzity.

6. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že v sobotu 7. 4. 2018, teda po Veľkej noci, sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže našej Košickej arcidiecézy s o. arcibiskupom v Humennom. Mladí sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Viac informácií na tomto odkaze

7. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej. Bližšie info na zadnej strane Poverella alebo v tomto článku