2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol každý deň ráno od 6:00 do 6:30, večer od 17:15 do 18:00.

Filiálka Dlhépiatok od 16:45 do 18:00.

Filiálka Rodinná oblasť spolu s filiálkou Dlhé.

4. V piatok bude adorácia od 15:00 hod. a začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci marec. Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ruženca.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú jarné prázdniny. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše s deťmi v stredu, ani mládežnícka na Prvý piatok.

7. Do pozornosti dávame Duchovné obnovy detí základných škôl 5+6+7 ročníka, ktoré sa uskutočnia druhý marcový víkend.

Konkrétne takto: 5+6 ročník základných škôl v dňoch 9. – 10. 3. 2018, a tiež 6+7 ročník od 10. do 11. 3. 2018. Miesto duch. obnovy: CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky (s inštrukciami) si môžu deti vyzdvihnúť vzadu na stolíku za lavicami a odovzdať ich v sakristii, či sestričkám najneskôr do 7. 3. 2018.

8. Dnes (v nedeľu) popoludní bude pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom kostole14:30 hod., na filiálke Dlhé o 13:45 hod.

9. Ako v každom pôstnom období, aj teraz sa môžeme zapojiť do duchovnej iniciatívy Pôstna krabička pre Afriku 2018. Krabičku si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole na stolíku.