4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali tri bohuznáme rodiny po 100€. Pán Boh zaplať.

3. V pondelok a utorok budeme ešte spovedať v okolitých farnostiach. Dnes spovedáme v Bazilike od 15:00 hod. Ak by niekto prišiel neskôr zo zahraničia, môže sa vyspovedať v stredu a štvrtok pred večernou sv. omšou.

4. V sakristii môžete nahlásiť na vianočné spovedanie aj tých chorých, ku ktorým nechodíme na Prvé piatky. Spoveď chorých bude vo štvrtok dopoludnia.

5. Vo štvrtok 22. 12. 2022 bude v Bazilike Minor na severe koncert Janais a Bambino Luci. Začne sa po večernej sv. omši, teda o 19:00.

6. Betlehemské svetlo bude k dispozícii vo farskom kostole od štvrtku rána. Počas dňa bude zažatá svieca v zádverí kostola zboku.

7. Slávnosť Narodenia Pána bude budúcu nedeľu. Vigílna sv. omša,  zvlášť určená pre deti, bude v sobotu podvečer o 16:00 hod. Pozývame na ňu rodičov s menšími deťmi. Osobitne pozývame všetkých na Polnočnú sv. omšu. Na filiálke Dlhé bude už o 22:00 hod., a vo farskom kostole o 24:00hod.

8. Jasličková pobožnosť detí bude v našom farskom kostole na sviatok Narodenia Pána, budúcu nedeľu o 15:30 hod. Srdečne vás všetkých pozývame.

9. Zbierka „Vianočný dar“ činila spolu 1703€. Úprimné Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ. V nasledujúcich dňoch ju odovzdáme rodinám, ktoré to potrebujú.

10. Prosíme lektorov, aby si pred a počas vianočných sviatkov pozorne všímali, kedy majú službu čítania Božieho slova.

11. Dňa 11. 2. 2023 (sobota) na konci fašiangov chystáme Farský ples. Vstupné bude 30€ na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne tento termín, prosíme o zakúpenie lístkov najneskôr do konca tohto mesiaca.  

12. Na stolíku pri farskom liste Poverello je k dispozícii  text modlitby pred Štedrou večerou. Vezmite si ho domov.