25. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali mladomanželia Urigoví 50€, bohuznáma 50€ a z pohrebu Jána Kundru 50€. Pán Boh zaplať za všetky dary.

3. Zbierka na Rádio Lumen činila spolu 885,64€ (farský kostol – 718,64€, filiálka Dlhé – 92€ a kaplnka Rodinná oblasť – 75€). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame členov pastoračnej rady na stretnutie v súvislosti s prípravou odpustovej slávnosti.

5. Od štvrtku sa 5 minút pred večernými sv. omšami budeme modliť Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi vo farskom kostole. Pozývame vás k väčšej účasti na sv. omšiach počas Deviatnika.

6. Tento týždeň prebiehajú Misie v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove na Severe. Program misií je na plagáte pri vstupe do kostola alebo dostupný cez tento odkaz.

7. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 do 17:00 v Katechetickej miestnosti fary.

8. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

9. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva. Všetkých členov BSR pozývame zvlášť na sv. omšu o 11:00 hod. Program bude pokračovať spoločnou modlitbou sv. ruženca o 14:00 hod. a vyvrcholí prednáškou. Účasť členov BSR je veľmi potrebná. Program sa nachádza pod týmto oznamom alebo cez tento odkaz.