26. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol ku 26. nedeli cez rok.

2. Pondelok 2.10.2023 dopoludnia od 9:00 hod. bude veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Pozývame tých, ktorí môžete a ste doma, aby ste prišli pomôcť. 

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€, bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Pozývame vás všetkých. Program bude zverejnený na nástenkách vo farskom kostole a farskej stránke.

5. Kvôli odpustovej slávnosti bude upravený čas nedeľných sv. omší 8.10.2023:
Farský kostol: 8:0010:30 hod. (sv. omše o 9:30 a 18:30 nebudú).
Úmysel sv. omše z 9:30 hod. vo farskom kostole bude odslúžený o 10:30 hod.
Filiálka Dlhé: 8:00 hod.
Kaplnka Rodinná oblasť: 7.10.2023 o 16:30 hod.

6. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Zároveň je to týždeň prípravy na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: Pondelok – Piatok 30 min. pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé: 3.10.2023 a 6.10.2023 od 17:00 do 18:00 hod.

7. Spovedanie chorých bude v piatok 6.10.2023 dopoludnia.

8. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

9. 1.10.2023 je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:00 hod. bude spoločná modlitba sv. ruženca, potom Odprosujúca pobožnosť a po nej prednáška o sv. ruženci.

10. V októbri sa každý večer pred sv. omšami budeme spoločne modliť sv. ruženec. Kto sa zúčastní tejto spoločnej modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

Manželské ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ján Kostelník a Eva Dzurjaninová – ohlasujú sa druhý krát.