13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca činila v našej farnosti spolu 749, 07€ (farský kostol – 570,17€, filiálka Dlhé 127€, školská kaplnka R. Oblasť – 51,90€). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

3. Na potreby kostola obetovali zo svadby novomanželia Katarína a Mário 100€, traja bohuznámi darcovia po 50€, bohuznámy darca 100€,  dvaja bohuznámi po 20€ a bohuznáma 35€. Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

4. V stredu 5. júla bude slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Keďže je to štátny sviatok, sv. omše budú tak, ako v nedeľu; okrem sv. omše o 6.30 hod.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol: pondelok až piatok – pol hodiny pred sv. omšami. 
Filiálka Dlhé: piatok od 17:00 do 18:00 hod . 

6. Od pondelka prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci, bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

7. Počas prázdnin bude Poverello vychádzať ako dvojtýždenník. 

8. Pripomíname, že počas mesiacov júl a august sú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod. 

9. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou bude vo farskom kostole o 14:30 hod.