12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na detskú olympiádu daroval bohuznámy 50€. Vďaka.

3. Dnes je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vďaka všetkým, ktorí prispeli na tento cieľ.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

5. Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to záväzná slávnosť a sme povinní zúčastniť sa na sv. omši (okrem tých, ktorí nemôžu zo závažného dôvodu).

6. Slávnostné Te Deum (poďakovanie Bohu za končiaci sa školský rok) bude pri sv. omšiach na sviatok sv. Petra a Pavla o 16:30 hod a 18:30 hod. vo farskom kostole a o 18.00 hod. na filiálke Dlhé. Pozývame deti a mládež poďakovať sa za dary, ktoré sme v tomto školskom roku dostali.

7. V nasledujúcom týždni bude Prvá sobota v mesiaci. Sv. omše spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca budú vo farskom kostole i na filiálke ako zvyčajne.

8. Od nasledujúcej nedele budú sv. omše vo farskom kostole podľa známeho letného režimu – 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod. Tieto časy sv. omší budú platiť počas prázdninového obdobia. Všimnite si túto zmenu!

9. Počas prázdnin (od nasledujúcej nedele) bude vychádzať farský list Poverello každú druhú nedeľu.

10. Lektori na slávnosť sv. Petra a Pavla: 16:30 hod. – Jenčo, Jenčová; 18:30 hod. – Klapák, Sinčáková.

11. Deti od 8 rokov sa môžu ešte prihlásiť na Nodamskú Olympiádu, ktorá bude 3. 7. – 5. 7. 2023. Prihlášky sú vzadu v kostole na stolíku.

12. Dňa 8. októbra 2023 si v košickej katedrále pripomenú manželské páry svoje spoločné jubileá – 50, 55, 60 a viac rokov manželstva. Pozývame na túto slávnosť aj jubilujúcich manželov z našej farnosti. Prihlásiť sa treba v sakristii.