9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma darkyňa 100€  bohuznámy darca 10€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela a Krvi. Všimnite si čas sv. omší. Vo farskom kostole bude sv. omša popoludní o 16:00 hod. a večerná sv. omša o 18:00 hod. Po jej skončení, o 19:00, začne v našom farskom kostole Eucharistický sprievod mestom, na ktorý vás pozývame.  Ako to bolo zvykom v minulých rokoch, prídu veriaci z rímsko i grécko katolíckych farností.  Pri ostatných sv. omšiach bude adorácia v kostole. Kto sa nábožne a v stave posväcujúcej milosti zúčastní na procesii s Eucharistiou, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Nasledujúci piatok a sobotu (9. – 10. júna) bude ďalší blok sobášnych náuk pre snúbencov v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok o 17:00 hod.

6. V nedeľu 18. júna o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie na našej filiálke Dlhé. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude vdp. Marek Senderák, farár vo Vechci.

7. Dňa 24. júna (sobota) sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii. 

8. Pozývame všetkých členov Bratsva Svätého ruženca na svätú omšu do baziliky v piatok 9. 6. 2023 o 12:00 hod. Svätú omšu bude celebrovať promótor Ružencových bratstiev.