Zrušenie bohoslužieb vo Vranove

Oznamujeme občanom, že z rozhodnutia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré vzala na vedomie a rešpektuje Konferencia biskupov Slovenska, sa od 10. marca do 23. marca 2020 (pondelok – vrátane) nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.        

V tejto súvislosti chceme oznámiť veriacim, že sa ruší slávenie bohoslužieb v rímskokatolíckych farnostiach nášho mesta, konkrétne vo Farnosti sv. Františka z Assisi – Vranov Juh, vo Farnosti Narodenia Panny Márie – Vranov Sever (Bazilika), ako aj vo Farnosti Fatimskej Panny Márie vo Vranove v Čemernom.

Platí to pre dni v týždni, ako aj v nedele. Pre súkromnú modlitbu veriacich budú kostoly (resp. ich vstupy) otvorené ako doteraz. Povzbudzujeme veriacich, aby aj v tomto čase sledovali prenosy bohoslužieb v televízii a rozhlase.

Všetkých pozývame k modlitbám za chorých, ako aj zdravotníkov. Zároveň prosíme o zachovanie pokoja, nádeje a dôvery v Božiu pomoc.

Štefan Albičuk,
farár Farnosti sv. Františka a dekan vranovského dekanátu  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023