20. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Oznamujeme tým, ktorí ste sa prihlásili na slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej do Košíc, že autobusy pôjdu od nášho farského kostola v sobotu 1. septembra ráno o 06:00 hod. Autobusy (aj osobné autá) z nášho dekanátu budú parkovať pri Optime, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava. Program pred slávnosťou začína o 7:00 hod.
    Ďalšie informácie sú na výveske pri kostole alebo v tomto príspevku
  3. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
    Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
    Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb