21. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Rožovu, Lajčákovu, Maximovičovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. V sobotu 1. septembra spoločný odchod autobusmi do Košíc na blahorečenie Anny Kolesárovej bude o 6:00 hod. Prosíme o dochvíľnosť. Dôležité veci, ktoré si treba zobrať: malú rozkladaciu stoličku, či karimatku na sedenie, vodu, lieky, jedlo, pršiplášť (dáždnik je zakázaný), kartičku poistenca, radostnú náladu. Ďalšie informácie sú v tomto príspevku.

 3. Bezprostredná duchovná príprava našej farnosti (spolu s ostatnými farnosťami arcidiecézy) na slávnosť blahorečenia bude vo štvrtok 30. augusta vo farskom kostole sv. Františka. Od 17:30 bude možnosť sa vyspovedať najmä tí, ktorí pôjdete na blahorečenie a chcete sa predtým vyspovedať. Nasledovať bude votívna sv. omša a po nej adorácia s modlitbou za blahorečenie. Srdečne pozývame.

 4. S príchodom nového školského roka oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že prihlášky ich deťom na Prvé sv. prijímanie si môžete vybrať v našom farskom kostole zo stolíka vzadu. Vyplnené prineste po 1. septembri (najneskôr do 23. septembra).

 5. Do pozornosti dávame, že od budúcej nedele (2. septembra) končí letný režim nedeľných sv. omší vo farskom kostole. Sv. omše tak budú ako obvykle počas roka (8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod.).

 6. V rámci 50. výročia smrti Pátra Pia organizujeme z našej farnosti autobusovú púť do San Giovanni Rotondo. Púť sa uskutoční od 14. 10. do 21. 10. 2018. Kto má záujem a môže v tomto čase ísť, nech sa prihlási do 8.9.2018 v sakristii. Cena púte – 380. Podrobný program bude daný záujemcom.

 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Juraj RADA a Erika KAŠČÁKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Karol BATÍK a Eva GAJDOŠOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Arpád SZABÓ a Dominika ŠVEC-BILÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb