7. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi darcovia po 50€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok 14.5.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

4. Dni streda, piatok a sobota sú Letnými kántrovými dňami. Ich obsahom sú prosby za duchovné povolania a za jednotu kresťanov. Záväzný je jeden deň.

5. V sobotu 18.5.2024 bude vo farskom kostole Vigílna sv. omša pred slánosťou Turíc. Pozývame na toto slávenie.

6. Nedeľu 9.6.2024 bude v katedrále v Košiciach sv. omša so slávnosťou obnovenia manželských sľubov manželov, ktorí v tomto roku slávia 25. výročie spoločného manželského života. Manželia z našej farnosti, ktorí ste v tomto roku jubilujúci a chcete sa zúčastniť tejto slávnosti, nahláste sa v sakristii do budúcej nedele.

7. Tento týždeň sa vo farskom kostole každý deň pred večernou sv. omšou modlíme Novénu k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc. Modlitba začnína o 17:45.

8. Pri príležitosti 350. výročia zjavenia Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque v Paray le Monial vás Komunita Emanuel srdečne pozýva na jednodňovú konferenciu BOH MÁ SRDCE, ktorá sa uskutoční 8.6.2024 v M-Aréne v Prešove. Účasť na konferencii prisľúbil aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý bude celebrovať sv. omšu. V prednáške sa účastníkom prihovorí o. Juraj Vittek.