19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovčovú, Kavčákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 15. augusta slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: Rodinná Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

3. Nasledujúci piatok 17. augusta vychádza slávenie 21. výročia konsekrácie nášho farského kostola. Liturgické slávenie však presunieme na budúcu nedeľu 19. augusta o 10:00 hod. Slávnostnú sv. omšu bude vtedy celebrovať dp. Pavol Hudák, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej. Všetkých vás srdečne pozývame na túto sv. omšu.
Zároveň popoludní o 15:00 bude 6. Farský deň.

4. Z dôvodu slávnosti budú na budúcu nedeľu sv. omše inak. Dopoludnia o 8:00 hod. a o 10:00 hod. slávnostná. Ranná a večerná sv. omša budúcu nedeľu nebude.

5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján ROMAN a Bibiána ROMANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Slavomír IVANOV a Mária ZBOJANOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
Daniel GECI-BOROV a Michaela BUBNÁROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb