18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Blahorečenie činila spolu 474,96 € (Farský kostol 310,35 €; filiálka Dlhé 111,75 €; kaplnka Rodinná oblasť 52,86 €). Úprimné Pán Boh zaplať. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 20, €. Na opravu strechy darovali dve bohuznáme po 50, € a bohuznámi 100, €. Na organizovanie farského dňa darovalo Ružencové bratstvo 100, €. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. V súvislosti s organizovaním nášho farského dňa, ktorý bude 19. augusta, prosíme o zbierku na túto udalosť. Svoje príspevky môžete vložiť do krabičky za lavicami vo farskom kostole.

4. Do pozornosti dávame, že aj tohto roku sa 19.8. uskutoční Púť mužov v Gaboltove. Nakoľko vychádza na tento dátum aj naše výročie konsekrácie kostola, púť nebudeme organizovať autobusom, ale môžete sa jej zúčastniť individuálne.

5. Birmovanci, môžete si v sakristii vyzdvihnúť USB s fotografiami z birmovky.