7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej trojice prosíme rodiny našich birmovancov v sobotu dopoludnia po spovedi. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Katolícke masmédiá činila v našej farnosti spolu 572,95 €  (farský Kostol sv. Františka 421,40 €; filiálka Dlhé 86,20 € a filiálka Rodinná oblasť 65,35 €).

3. V pondelok budeme sláviť novú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Osobitne teda nebudeme sláviť Svätodušný pondelok, ale táto spomienka je s ním podstatne spojená.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.

5. V stredu po večernej sv. omši  sa budú skúšať birmovanci z Katechizmu a v sobotu dopoludnia o 9:00 hod. sa budú môcť vyspovedať. Spovedanie bude v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia, príbuzní a birmovní rodičia budú mať možnosť sa vyspovedať každý deň počas týždňa, pol hodinu pred večernými sv. omšami.

6. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia s birmovancami, ktorá bude bezprostrednou modlitbovou prípravou k nedeľnej slávnosti.

7. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti udeľovaná Sviatosť birmovania pri sv. omši o 11:00 h. Z tohto dôvodu budú zmenené niektoré sv. omše. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9:30 a na filiálkach sa mení čas: Rodinná oblasť o 8:00 h a Dlhé o 9:00 h.