7. Veľkonočná nedeľa

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej turíčnej nedeli prosíme rodinu Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej sa modlíme pred večernými sv. omšami Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

3. Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň je vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá. Chceme sa poďakovať za všetky vaše finančné obety na tento cieľ.

4. Odchod autobusu do Gaboltova na Turíčnu novénu bude pre náš dekanát v pondelok 14. mája,14:30h spred farského kostola.

5. V piatok po večernej sv. omši (ktorá bude skôr – 18:00) sa vo farskom kostole uskutoční duchovná obnova birmovancov, ktorí 27.5.2018 pristúpia k sviatosti birmovania. Účasť nutná.

6. V sobotu 19. 5. 2018 sa v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – MIKE 2018.

7. V sobotu 19.5.2018 pri večernej sv. omši o 18:00h vás pozývame sláviť turíčnu vigíliu.

8. V dňoch 9.-14.júla 2018 naše rehoľné sestry a mladí organizujú letný tábor. Záväznú prihlášku si môžete vziať vzadu v kostole. Bližšie informácie u sestričky Imakuláty. Letný tábor sa uskutoční pri Sninských rybníkoch.