Spovedanie pred sviatkami Veľkej noci

Utorok: 9. 4. 2019 – Kučín, Poša, Rakovec n/Ondavou od 16:30 do 17:30 hod.

Streda: 10. 4. 2019 – Nižný Hrabovec a Vranov Dlhé od 16:30 do 17:30 hod.

Štvrtok: 11. 4. 2019 – Hencovce od 16:30 do 18:00 hod.

Piatok: 12. 4. 2019 – Nižný Hrušov od 16:30 do 18:00 hod.

Sobota: 13. 4. 2019 – Vranov n/T Juh od 9:00 do 12:00 a 14:30 do 17:00 hod.

Nedeľa: 14. 4. 2019 – Vranov n/T Sever (Bazilika) od 15:00 do 18:00 hod.
(Kvetná nedeľa) (kňazi celého dekanátu)