5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mladších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už vopred za vašu ochotu.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kostoloch našej farnosti Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. K tejto téme si môžete zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolíkoch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na tento cieľ. Pán Boh zaplať.

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej noci, bude na filiálke Vranovské Dlhé v stredu od 16:30 do 17:30.

Spovedanie v našom farskom kostole sv. Františka bude v sobotu od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:30 do 17:00. Nakoľko v týždni budú naši kňazi spovedať okolité farnosti, nebude sa spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať ratolesti. Pri sv. omši o 11:00 sa budú požehnávať ratolesti ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na faru po večerných sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca o 02. hodine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v nedeľu na sv. omšu.

8. Pre mládež – V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9:00 v Mestskej športovej hale, záver o 14:00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácií na výveske alebo na tomto odkaze.