2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Božikovú, Ihnátovú a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. V utorok pri večernej sv. omši vo farskom kostole bude požehnanie obrazu – Kaplnky, ktorý bude putovať po jednotlivých rodinách každý mesiac. Pozývame vás, najmä tých, ktorí patria do tohto spoločenstva.
3. Dňa 19.1. – 20.1.2018 sa uskutoční malá duchovná obnova pre deti 4. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n. T. Záujemcovia nájdu bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole.
4. Budúcu sobotu 20.1. o 9:30 dopoludnia sa vo farskom kostole uskutoční Katechéza rodičov a prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov a detí nutná.
5. Každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19:00 v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii – cena 10,- €.
6. Farnosť Čemerné oznamuje, že každú nedeľu večer od 19:15 do 20:15 má rezervovanú ľadovú plochu v STD Aréne za 1,- €/osoba. Kto má záujem aj z našej farnosti, môže využiť túto ponuku na korčuľovanie.
7. Od štvrtku, 18.1 do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našom meste sa uskutoční ekumenická bohoslužba na budúcu nedeľu – 21.1. o 15:00 v Gréckokatolíckom farskom kostole Božieho Tela (VT-SEVER). Všetkých vás pozývame na túto bohoslužbu.