1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezročnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od 7. 1. začína Obdobie Cez rok a zároveň fašiangy, ktoré potrvajú do 14. februára (Popolcová streda)

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. Do pozornosti dávame informáciu, že každoročná Farská veselica, sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára v priestoroch ZŠ JUH. Vstupenky sa budú dať kúpiť od nasledujúcej nedele v sakristii, cena vstupenky je 10€.

5. Dňa 27. 1. 2018 (sobota) sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove v hokejovej STD Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.