Kategória: Oznamy

Veľkonočná oktáva

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú, Rožovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Vyslovujeme tiež vďačnosť za vaše milodary v pôstnej zbierke s názvom Veľkonočný dar. Spolu sme rozdelili 1230,-€ a tiež potraviny do vyše 20 rodín celej našej farnosti. Vďaka každému, kto ste prispeli, za vás postoj charity a milosrdenstva.
 3. Deviatnik k B. milosrdenstvu: v pondelok o 7:45 hod. ráno pred sv. omšou, utorok – sobota 17:45 hod. pred večernou sv. omšou. Deviatnik sa skončí na budúcu nedeľu slávením Nedele Božieho milosrdenstva. Zároveň v piatok večer začne vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé súbežne aj Deviatnik ku svätým košickým mučeníkom, ktorých relikvie budú v našej farnosti o dva týždne.
 4. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 27. apríla, sa bude konať v Sabinove Arcidiecézne stretnutie mládeže v spoločenstve s o. biskupom. Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii najneskôr do pondelka sv. omši.
 5. Celý nasledujúci týždeň je Veľkonočná oktáva, teda každý deň sa slávi ako Veľkonočná nedeľa.
 6. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľubomír SlepákMartina Štefanová – ohlasujú sa prvý krát.
  Michal PolákKlaudia Horosová – ohlasujú sa prvý krát.
 7. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

Veľký týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. Veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nedeľu sa bude spovedať v Bazilike od 15:00 hod. Od pondelka do stredy budú naši kňazi spovedať vo farskom kostole 30 minút pred sv. omšou tých, ktorí pricestujú domov zo zahraničia.
 3. V nedeľu (dnes) je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14:15. hod. Všetkých vás srdečne pozývame. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13:45 hod.
 4. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. (piatok 7:45 hod + ranné chvály, sobota 7:45 hod.+ ranné chvály; nedeľa, pondelok 7:45 hod.; utorok – sobota 17:45 hod.). Deviatnik sa skončí slávením nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).
 5. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej cesty ktorá sa začne o 9:30 hod. v našom kostole sv. Františka z Assisi a povedie ulicami nášho mesta do Baziliky Narodenia Panny Márie. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch našich farností a celého Vranova.
 6. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.
 7. Sviatosť oltárna pri Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie.
 8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod do Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste sa napísali do zoznamu na túto adoráciu (vzadu v kostole).
 9. sobotu večer na slávenie Veľkonočnej vigílie je potrebné priniesť si sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál:

 • Farský kostolSobota: 16:30 hod. (v priestore farského dvora za kostolom); Nedeľa: 7:00 hod. (v kostole)
 • Filiálka Na VŕškuSobota 16:30 hod. (v areáli okolo kostola)
 • Filiálka Rodinná oblasť16:00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu… (je potrebné zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

 1. ADSMsobota 27. apríla – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Sabinove – mladí, prosíme zapíšte sa v sakristii kostola do veľkonočnej nedele.
 2. stredu nasledujúceho týždňa budú naši kňazi spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Prosíme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým nechodia naši kňazi každý mesiac!).
 3. Začiatkom mája (3. – 5. 5.), od piatka do nedele budú v našej farnosti putovné relikvie Troch svätých košických mučeníkov. Putovanie relikvií je v rámci prípravného roka pre Jubileom – 400 rokov od ich mučeníckej smrti. Duchovná príprava na tieto dni bude vo forme modlitby Deviatnika k sv. košickým mučeníkom, ktorý sa začneme modliť vo farskom kostole i na filiálke Dlhé v piatok po Veľkej noci (26. 4.)
 4. Dnes vychádza dvojčíslo Poverella, kde bude liturgický program aj na veľkonočnú oktávu. Nové poverello je dostupné na tomto odkaze.

Čítať viac

5. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni sa bude v celom dekanáte spovedať pred veľkonočnými sviatkami, viac informácií na tomto odkaze.
 3. V našej farnosti bude program spovedania takýto:
  filiálka Dlhé – v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
  farský kostol sv. Františka – v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00
 4. Keďže naši kňazi budú spovedať aj okolité farnosti, tak od utorka do piatku nebudú spovedať pred večernými sv. omšami. Zároveň nebudú od utorka hodiny v kancelárii. Potrebné veci bude možné vybaviť po sv. omšiach.
 5. utorok po večernej sv. omši pozývame členov Pastoračnej rady na stretnutie, ktorého obsahom bude príprava nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.
 6. Budúca nedeľa je Kvetná – Nedeľa utrpenia Pána. Pri všetkých sv. omšiach v nedeľu sa budú požehnávať ratolesti (bahniatka), ktoré si prineste všetci do kostola.
 7. Zvlášť vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 11:00 hod., ktorá začne požehnaním ratolestí pri kríži vedľa areálu kostola (ako každý rok), ako aj slávnostným sprievodom zvonku do chrámu.
 8. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa (11. apríla) sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka na našej Cirkevnej spojenej škole sv. Dominika Savia. Povzbudzujeme vás rodičov, ktorí máte budúcich prvákov, aby ste využili možnosť dať ich učiť sa a formovať v katolíckom duchu.

Čítať viac

4. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovala Bohu známa 50,-€. Na opravu strechy darovali Bohu známi darcovia 50,-€ a 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Veriaci z Čižatíc, spolu so svojim duchovným otcom nám ďakujú za finančnú zbierku na výstavbu ich kostola. Vyzbierali u nás vo farskom kostole 1893,-€.
 4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol sv. Františka – každý deň: od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00 hod.
  Filiálka Dlhéutorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka vo štvrtok od 9:00 hod., spolu so žiakmi CSŠ.
 5. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie a vo štvrtok15:30 hod. miništrantské stretnutie
 6. Na Prvý piatok bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od 15:00 hod. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
 7. sobotu budeme sláviť Fatimskú sobotu tak, ako je zvykom vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 8. Pripomíname, že aj dnes popoludní bude vo farskom kostole Pôstna kázeň. Začne o 14:30 hod., po kázni bude krížová cesta.  

Čítať viac

3. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. pôstnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie a vo štvrtok15:30 hod. miništrantské stretnutie
 3. sobotu o 9:30 dopoludnia bude vo farskom kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Náplňou stretnutia bude ďalšia katechéza, ako aj organizačná príprava samotnej slávnosti. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná!
 4. V dňoch 29. – 30. 3. 2019 (nasledujúci piatok a sobotu) sa uskutoční Duchovná obnova pre žiakov 5. ročníka ZŠ na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ.
 5. Do pozornosti dávame zmenu času, ktorá bude budúci víkend. V noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dopredu, teda na letný čas. Nezabudnime na to aj kvôli príchodu na nedeľnú sv. omšu.

Čítať viac

2. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Zbierka na Charitu z minulej nedele činila v našej farnosti spolu 873,68,-€ (Farský kostol: 700,30,-€, filiálka Dlhé 120,-€ a kaplnka Rodinná oblasť 53,38,-€). Všetkým vám vyslovujeme vďačnosť za vaše dary.
 3. V tomto týždni bude v utorok Biblické stretnutie a vo štvrtok miništrantské stretnutie. 
 4. Počas celého pôstneho obdobia je vzadu na stolíku vo farskom kostole položená krabička Veľkonočný dar. Ide o dar pre núdzne rodiny v našej farnosti. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Strmeňovú, Fialovú, Martonovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovali Bohu známi manželia 50,-€ a z krstu u Janočkových 50,-€. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.
 4. Vo štvrtok o 15:30 hod. bude stretnutie miništrantov.
 5. V nasledujúcom týždni budú jarné kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie, a na sviatosť zmierenia a skutky lásky k blížnemu. Záväzný je jeden deň.
 6. Do pozornosti dávame, že nasledujúcu sobotu o 10:00 hod. bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša pri príležitosti životných jubileí o. kardinála Jozefa Tomka (95 rokov) a o. em. arcibiskupa Alojza Tkáča (85 rokov). Pozvaní na slávenie sú kňazi, ako aj veriaci z farností.
 7. Počas celého pôstneho obdobia bude vzadu na stolíku vo farskom kostole položená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Ide o zbierku pre rodiny z našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.
 8. Veriaci z filiálky Čižatice (farnosť Kecerovce) spolu s ich duch. otcom sa na nás obrátili s prosbou o zbierku na stavbu ich kostola. Prídu budúcu nedeľu (17. 3.) a budú prítomní na sv. omšiach. Po sv. omšiach im budeme môcť prispieť na tento cieľ, keď budeme vychádzať z kostola. Vďaka už vopred za všetky dary.
 9. Prosíme animátorov skupiniek birmovancov na poradu, ktorá bude vo štvrtok po večernej sv. omši.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliašovú, Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na opravu strechy darovali bohuznámi 40,-€. Štedrý darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. V tomto týždni nebude Biblické stretnutie a nebude ani miništrantské stretnutie
 4. utorok (na konci fašiangov) bude v našom farskom kostole celodenná Zmierna poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Začne po rannej sv. omši. Kto sa zúčastní tejto poklony a zotrvá v modlitbe aspoň pol hodiny, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Prosíme vás, aby ste sa zapísali po jednotlivých hodinách do poradia poklony. Vzadu vo farskom kostole na stolíku je k tomu papier.
 5. stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.
 6. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude! Úmysel bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9:00 hod.
 7. Sv. omša za účastí detí v stredu nebude (z dôvodu Popolcovej stredy) a presúva sa na štvrtok večer!
 8. Na budúcu nedeľu (1. Pôstnu) bude zbierka na Charitu.
 9. Pripomíname, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole Pôstne kázne. Začínajú sa v nedeľu o 14:30 hod., po kázni bude Krížová cesta. Kazateľom bude vdp. Ján Dudič, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.
 10. Pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovno-formačný víkend, ktorý bude od 22. do 24. marca v Lipanoch. Viac info a prihlasovanie v sakristii, alebo u p. kaplána Patrika. Cena: 20€

Čítať viac

7. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 8. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú, Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový a zároveň pred začiatkom Veľkého Pôstu. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol sv. Františka – každý deň ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka – v stredu od 9:00 hod., spolu so žiakmi CSŠ.
 3. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie
 4. V sobotu budeme sláviť Fatimskú sobotu tak, ako je zvykom vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. bude vo farskom kostole katechéza prvpoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 6. Snúbenci, ktorí sa pripravujú na sobáš, budú mať v sobotu dopoludnia o 9:30 hod. v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk s kňazom (témy: Viera, sviatosti morálka).

Čítať viac

6. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú, Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Pravidelné Biblické stretnutie, ktoré býva utorok, tento týždeň nebude!
 3. Z iniciatívy o. arcibiskupa Bernarda sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia v košickej katedrále slávnostné sv. omše pre jubilujúcich manželov z celej našej arcidiecézy s osobitným biskupským požehnaním. Prosíme preto manželov aj z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25, 50, či 60 rokov spoločného života (a chceli a mohli by sa zúčastniť tejto slávnosti), aby prišli do sakristie nahlásiť svoje mená. My ich pošleme následne na ABÚ Košice kvôli registrácii a počtu jubilujúcich manželov. Sv. omša pre tých, ktorí slávia 25 rokov manželstva, bude 25. mája a pre tých, ktorí slávia 50 rokov a 60 rokov spoločného života zasa 13. októbra.
 4. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční na budúcu sobotu 23. februára v priestoroch ZŠ Lúčna. Ešte stále je možné kúpiť v sakristii lístky v cene 15-€ na osobu. Pozývame vás.

Čítať viac