Kategória: Oznamy

2. adventná nedeľa

1. Keďže je lockdown a verejné bohoslužby sa zatiaľ nekonajú, sv. omše sú v našej farnosti slávené každý deň súkromne na vaše prijaté úmysly. 

2. V stredu, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, budeme sláviť sv. omšu o 17:00 hod. a budeme ju prenášať (streamovať) cez náš facebook. Rovnako tak aj na budúcu nedeľu o 9:00 hod.

3. Individuálnu pastoračnú starostlivosť naši kňazi konajú každý deň. V rámci nej sa môžete vyspovedať denne od pondelka do soboty od 15:30 do 16:30 hod. a prijať Eucharistiu. Využite tento čas a vyspovedajte sa pred sviatkami, keďže hromadné spovedanie pred Vianocami určite nebude. Zaopatrenie chorých, ako aj pohreb, či vyslúženie sv. krstu nahláste telefonicky resp. cez farský zvonček. Radi vám vyjdeme v ústrety.

4. Zbierka na Charitu sa koná  individuálne a po celý mesiac. Na tento cieľ môžeme prispieť prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý je na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.

5. Záujemcom o vianočné oblátky oznamujeme, že kvôli pandemickej situácii sa oplátky nepečú.

6. Náš farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 7:30 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola sú  na stolíku katolícke časopisy a noviny, ktoré si môžete zakúpiť.

7. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžeš nájsť v zádverí kostola, prípadne aj na webovej stránke. Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Prvé stopy sú už nalepené. Avšak pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.

Čítať viac

Zbierka na Charitu

Bratia a sestry. Na 1. adventnú nedeľu sa mala konať v kostoloch Zbierka na Charitu. Pre známe okolnosti to nebolo možné, preto sa Arcidiecézna Charita obracia na veriacich s prosbou o zbierku inými spôsobmi. Prispieť môžeme buď:
– vkladom na účet Prima banky
IBAN: SK 86 5600 0000 0093 3043 3002
Správa pre príjemcu: Rím-kat. farnosť sv. Františka Vranov n/T
– poštovým poukazom – nachádza sa v zádverí kostola
– hotovosťou prinesenou na farský úrad, ktorú odošleme

Pápež František počas svojej apoštolskej návštevy na Slovensku povedal: “ Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších.“ Nech sú tieto slová pre nás povzbudením v skutkoch lásky k núdznym aj v týchto zložitých dňoch.
Vďaka za porozumenie.
Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

1. adventná nedeľa

1. Od štvrtka 25. novembra sú uzavreté kostoly pre verejné bohoslužby. Sv. omše slávia naši kňazi každý deň súkromne, pričom odslúžia všetky prijaté úmysly. V nedele budeme prenášať sv. omše (streamovať) cez náš farský facebook o 9:00 hod (facebook.com/rkcvtjuh). Individuálna pastorácia je umožnená. Ak by niekto potreboval spoveď, sv. prijímanie, či zaopatrenie, nech sa ohlási telefonicky resp. zazvoní na farský zvonček.
Telefónne číslo: 057/4464 370 Radi vám vyjdeme v ústrety.   

2. Dnes sa mala konať Zbierka na Charitu. Keďže kostoly sú zatvorené, môžeme prispieť na tento cieľ prostredníctvom vkladu na účet (číslo účtu Charity je na plagáte na výveske), cez šek, ktorý bude na stolíku v zádverí kostola, resp. v hotovosti na fare.  

3Náš farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu tak ako doteraz, každý deň od 8:00 hod. do 19:00 hod. V zádverí kostola budu na stolíku Katolícke noviny, ako aj ďalšia katolícka tlač, ktoré si môžete zakúpiť.

4Farská kancelária nebude počas lockdownu otvorená. Všetky potrebné veci (oznámenie krstu, vybratie krstného listu, dohodnutie pohrebu atď.) si môžete vybaviť individuálne tak, že sa nám ozvete telefonicky, resp. cez farský zvonček pri poštovej schránke. 

5. Časopis Poverello bude v tomto čase uverejnený v elektronickej forme (hore v tomto príspevku), resp. v printovej podobe si ho môžete zakúpiť v zádverí kostola.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne stiahnuť na webe (príloha hore v tomto príspevku). Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola. 

Čítať viac

Zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR zo dňa 24.11.2021 boli na Slovensku zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby až do odvolania. Počnúc štvrtkom 25.11.2021 tak nebudú sv. omše v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi, ani na filiálke Dlhé s účasťou veriacich. Príčinou je lockdown a tým aj zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na účasť na bohoslužbách. Individuálna pastorácia však zostáva zachovaná. Ak by sa ktokoľvek z vás potreboval vyspovedať, môžete sa prihlásiť telefonicky na č. 057/4464 370, resp. nám zazvoňte na hlásnik, ktorý je nad poštovou schránkou pri vstupe do kostola (z boku od kruhového objazdu). Zádverie kostola bude otvorené každý deň na súkromnú modlitbu. Ďalšie aktuálne oznamy budeme pridávať na našu farskú internetovú stránku.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

34. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Kvôli novým nariadeniam vlády, Covid automatu a lockdownu pre nezaočkovaných budú od pondelka až do odvolania všetky sväté omše v našej farnosti v režime OP, čiže očkovaní a prekonaní. Maximálny počet osôb definovaný Covid automatom na bohoslužbách je 50.

4. Budúcou 1. adventnou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri nedeľných sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence.

5. Sv. omše pre deti (streda) a birmovancov (piatok) kvôli zlej pandemickej situácii v tomto týždni opäť nebudú.

6. Plánovaná duchovná obnova pre Bratstvo posvätného ruženca, ktorá bola plánovaná na budúcu nedeľu sa presúva na jar budúceho roka 2022.

7. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omše skôr, a to o 6:15 hod. 

8. 30. novembra budeme sláviť sviatok patróna našej arcidiecézy – sv. Ondreja, apoštola. V rámci príprav na tento sviatok sa budeme od 21. 11. až do 29. 11. modliť spoločne novénu k sv. Ondrejovi. Bude to vždy pred 5 minút pred večernou sv. omšou. Pozývame všetkých, aby sme sa každý ako môže spoločne pripojili k modlitbe k Nebeskému Otcovi cez sv. Ondreja v týchto časoch.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme Božikovú, Ihnátovú, Šviderskú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

3. V sobotu zatiaľ nebudú ranné sv. omše. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu. Zároveň upozorňujeme na to, že od pondelka bude potrebné, podľa v piatok schváleného zákona, mať so sebou aj pri sv. omši  doklad o očkovaní, resp. testovaní, či prekonaní COVID – u, ak by bolo potrebné doložiť ho napr. pri možnej kontrole RÚVZ (tak, ako sa to už stalo v niektorých kostoloch). 

4. Pripomíname, že každú stredu pri rannej sv. omši, sa modlíme Ranné chvály. Z tohto dôvodu začínajú v stredu ráno sv. omša skôr, a to o 6:15 hod.

5. Budúca nedeľa je posledná v tomto cirkevnom roku – je to Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv. omšiach po sv. prijímaní bude krátka pobožnosť pred Eucharistiou s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

Čítať viac

32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu bude v našej arcidiecéze pri sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3.Centrum Rodinkovo v Belušských Slatinách pozýva na duchovnú obnovu s názvom rozVEDENÍ k BOHU. Duchovná obnova je určená pre tých veriacich, ktorí sú rozvedení a po rozvode žijú sami (resp. s deťmi). Uskutoční sa 10. – 12. decembra 2021. Prihlásiť sa možno cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime O-T-P. 

4. V sobotu nebude ranná sv. omša. Budú dve večerné sv. omše (nedeľné) o 16:30 hod. (O) a 18:00 hod(OTP). Všimnite si túto zmenu.

5. Nasledujúce dva týždne nebudú v stredu a piatok sv. omše, ktoré sú zvlášť určené pre deti, resp. birmovancov a mládež. Dôvodom je zlá pandemická situácia.

6. Od nasledujúcej stredy, každý týždeň v stredu pri rannej sv. omši, sa budeme modliť ranné chvály. Z tohto dôvodu budeme začínať sv. omšu o 15 minút skôr, teda o 6:15 hod. 

Čítať viac

31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Misie činila v našej farnosti spolu 1586,84 € (farský kostol – 1257,64 €, filiálka Dlhé 329,20 €). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.

3. V pondelok (na slávnosť Všetkých svätých) budú sv. omše ako v nedeľu. V utorok (Spomienka na všetkých zosnulých) bude vo farskom kostole sv. omša navyše o 16:30 (oproti bežnému dňu). Na filiálke Dlhé v utorok dve sv. omše (16:30 a 18:00).

4. Od pondelka (1.11.) bude náš okres v čiernej farbe Covid automatu. Znamená to zníženie počtov veriacich na sv. omšiach. Sv. omša očkovaní max. 100 ľudí, sv. omša neočkovaní – 1 človek na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1 človek na 15 m2. V programe je napísaná skratka, ktorá sv. omša je pre ktorú skupinu. Prosíme, aby ste to rešpektovali, keďže v takom prípade aj na sv. omšu pre neočkovaných vojde počet, ktorý je stanovený podľa m2.  

5. Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne na Dlhom v pondelok popoludní o 13:30 hod. pri kríži (tentokrát nie v Dome smútku) Nezabudnime, že počas dušičkovej oktávy môžeme získať svojimi dennými  modlitbami na cintoríne a sv. prijímaním úplné odpustky pre duše v očistci.

6. Spovedanie chorých bude na 1. piatok dopoludnia. Adorácia vo farskom kostole od 15:00 hod. 

7. Dnes (31. 10.) o 14:00 vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční nie v kostole, ale na farskom dvore. Pozývame zvlášť deti. Mesiac október zakončíme  spoločnou modlitbou, ktorú nielen duchovne, ale aj fyzicky pošleme k nebesiam v podobe sv. ruženca vytvoreného z balónov.

Čítať viac