Kategória: Oznamy

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodinu Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria iba ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  
Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním.
Taktiež, čo sa týka sv. prijímania, ako prví prichádzajú tí, ktorí chcú prijať na ruku, potom ostatní.     

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodinu Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Prosíme vás aj v týchto letných dňoch, o zachovanie slušnosti v obliekaní sa, keď ide o účasť na sv. omšiach a tiež v lektorskej službe, keď prednášame čítanie Božieho slova. Na stretnutie s Ježišom v Eucharistii sa nehodí prísť ani v horúcich dňoch leta vo veľmi krátkom oblečení (tak muži, ako aj ženy) ani v letných „žabkách“ na nohách. Tak, ako na spoločenské podujatia musíme zachovať etiketu, oveľa dôležitejšie je to na sv. omšu, kde aj naše vkusné vonkajšie oblečenie má vyjadrovať, že prichádzame počúvať a prijať živého Boha. Vďaka za pochopenie.

3. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním. Keďže v týchto dňoch opäť pribúdajú pozitívne prípady ochorenia, a to na rôznych miestach Slovenska, zachovajme tieto usmernenia aj ďalej.

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. cezročnej nedeli prosíme rodinu Gamrátovú, Rosteckú a Sztrakovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname, že zajtra je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, teda sme povinní zúčastniť sa na celej sv. omši.

3. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať sa bude takto: 
    Farský kostol sv. Františka – utorok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer
    Filiálka Dlhé – Piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
    Zvlášť pozývame na spoveď deti a mládež, ktorým sa končí školský rok.
    Spovedanie chorých budú naši kňazi na prvý piatok dopoludnia  

4. Deti, ktoré dnes pristúpili k 1. sv. prijímaniu pozývame, aby počas celého nasledujúceho týždňa prichádzali na večerné sv. omše do farského kostola oblečené v bielom tak, ako sú počas dnešnej slávnosti, a každý deň prijímali Eucharistiu. 

5. V utorok večer pri sv. omši bude Te Deum – poďakovanie na konci školského roka. Na sv. omšu pozývame všetkých žiakov.

6. Adorácia na Prvý piatok v mesiaci bude v piatok popoludní od 15:00 hod. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.   

7. Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločný sv. ruženec pred začiatkom sv. omší tak, ako je zvykom vo farskom kostole i na filiálke Dlhé.

8. Do pozornosti dávame, že od budúcej nedele, ktorá bude prvou cez prázdniny, prechádzame na letný režim časov nedeľných sv. omší vo farskom kostole – 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod. 

9. Od utorka úradné hodiny nebudú. Nahradí ich vybavenie záležitostí po sv. omši. 

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí! Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že skúšanie bude prebiehať v stredu 24. 6. od 16:00hod. Účasť detí na skúšaní je povinná. Taktiež v stredu a aj v piatok bude nácvik na slávnosť. 

3. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude svätá spoveď detí, ktoré pristúpia v nedeľu k Prvému sv. prijímaniu. Svätá spoveď sa uskutoční v rámci Kajúcej pobožnosti. Prosíme, aby s deťmi prišli aj ich rodičia. Zároveň pripomíname, že rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí budú naši kňazi spovedať v týždni pred večernými sv. omšami.

4. Keďže na budúcu nedeľu bude Prvé sväté prijímanie o 10:00 hod., tak je zmena časov dopoludňajších sv. omší, pričom sv. omša o 11:00 hod. nebude!

5. Pozývame deti od 9 rokov na Farský denný letný tábor CESTA. Termín tábora je od 20.7. do 24.7. 2020. Cena je 25 €. V cene sú zahrnuté obedy, doprava, vstupenky, a iné. Záväzné prihlášky, ktoré sú na stolíku vzadu vo farskom kostole, je potrebné vyplniť a spolu s príspevkom odovzdať do 10. 7. 2020 sestrám alebo v sakristii kostola. 

6. V piatok po večernej sv. omši, chceme pozvať všetkých mladých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia vo farnosti, či už pri deťoch, alebo zbore, alebo spoločenstve, aby prišli na stretnutie do rotundy a chceme pozvať aj ďalších mladých, ktorí majú troška odvahy a chuť niečo spoločne budovať. Teší sa na všetkých o.Patrik.

7. Na budúci víkend príde na návštevu nášho regiónu pán kardinál Dominik Duka z Prahy. V rámci toho bude v sobotu o 10:30 hod. v rím. – kat. kostole v Dlhom Klčove slávnostná sv. omša a po nej o 11:45 hod. odhalenie a požehnanie pamätnej tabule významným rodákom redemptoristom pátrovi Jánovi Janokovi st. a Jánovi Janokovi ml.  
V ten istý deň, večer o 19:30 hod. bude o. kardinál sláviť sv. omšu v stredisku Domaša – Dobrá, kde požehná lode a prítomných.
V nedeľu bude sláviť odpustovú slávnosť k úcte Božského Srdca Ježišovho na Trepci o 11:00 hod. Pozývame vás na tieto slávenia.

 8. Dávame vám do pozornosti, že Konferencia biskupov Slovenska zrušila v predošlých dňoch dišpenz od účasti na sv. omšiachv nedele a prikázané sviatky. Znamená to, že účasť na sv. omšiach bude v tieto sviatočné dni opäť povinná. 
Zároveň rozhodnutím hlavného hygienika sa umožňuje znova prijímať Eucharistiu do úst s tým, že zatiaľ platí aj možnosť prijímať na ruku. 

Čítať viac

Odvolanie dišpenzu od účasti na nedeľných bohoslužbách

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí rozhodla, že od dnešného dňa, teda od 17. júna odvoláva všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Biskupi sa rozhodli dišpenz zrušiť vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie opatrení po koronakríze. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, spolu s generálnym sekretárom Mariánom Chovancom uviedli počas tlačového brífingu: “Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach”. Aj po tomto rozhodnutí zostávajú v platnosti isté výnimky z povinnej účasti, ktoré platia pre chorých, ľudí v karanténe či pre tých, ktorí pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku zúčastniť sa na nedeľných,či sviatočných bohoslužbách napr. z dôvodu pooperačných stavov alebo chronických ochorení.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V piatok máme slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omši po sv. prijímaní bude vystavená Sviatosť Oltárna, pred ktorou sa pomodlíme Odprosujúcu modlitbu: Najmilší Ježišu. Kto sa zúčastní tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
V piatok je zároveň Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov a tiež vysviacka diakonov v Košiciach o 10:00 hod.

3. V piatok podvečer od 17:00 hod. do 18:00 hod. budú naši kňazi spovedať pred odpustovou slávnosťou na filiálke na Dlhom.

4. V sobotu budeme sláviť titul kostola – Nepoškvrnené Srdce Panny Márie na Dlhom. Svätá omša na filiálke bude ako v nedeľu, teda o 9:30 hod. a po nej adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej.

5. V nedeľu bude odpustová sv. omša k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na Vranovskom Dlhom. Srdečne vás všetkých pozývame. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. ThLic. Juraj Rendeš, kňaz z Trebišova.

6. Do pozornosti dávame, že z dôvodu odpustu na filiálke Dlhé, nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Zároveň bude na Dlhom iba jedna sv. omša – odpustová o 10:30 hod.

7. Veriaci z Ukrajiny, z farnosti Veľký Bereznyj, ktorí boli v našej farnosti minulý rok na zbierku, nám poslali oznámenie, že v predošlých dňoch začali meniť zatekajúcu starú strechu na svojom kostole. Zároveň pridali niekoľko fotografií z týchto prác, ktoré si môžete pozrieť v kostole na výveske. Ešte raz veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí prispeli na túto opravu. Pán Boh zaplať a požehnaj.

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v piatok po večernej sv. omši rodičov našich birmovancov. Taktiež ich prosíme v piatok o 14:30 hod. o brigádu v okolí kostola. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok budeme sláviť slávnosť Kristovho Tela a Krvi, s ktorou sú spojené tzv. oltáriky, teda adorácia a modlitby pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou. V tomto roku kvôli pandémii nebude spoločný eucharistický sprievod cez mesto a do jednotlivých kostolov.
Nahradia ho oltáriky v areáli našich kostolov, ktoré budú po večernej sv. omši vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. Pripomíname, že kto sa zúčastní tejto adorácie a spevu – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

3. V sobotu o 11:30 hod. sa bude v našom farskom kostole sv. Františka vysluhovať pri sv. omši sv. birmovania. Birmovať príde o. arcibiskup Mons. Bernard Bober.
Pretrvávajú ešte určité obmedzenia, preto v kostole budú birmovanci s birmovnými rodičmi, ako aj ich rodičia a najbližší príbuzní. Rodiny môžu sedieť spolu, čím sa dosiahne viac miest na sedenie. Upozorňujeme, že v sobotu ráno sv. omša vo farskom kostole nebude!

4. Pred udeľovaním sv. birmovania sa bude spovedať. Rodičia a príbuzní sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. omšami, birmovancov budú naši kňazi spovedať v piatok od 17:15 hod. Birmovní rodičia, ktorí sú z iných farností, nech sa vyspovedajú doma. Birmovancov prosíme, aby v utorok po večernej sv. omši prišli na liturgický nácvik.

5. O dva týždne, v nedeľu 21. júna, bude odpustová slávnosť na našej filiálke Vranovské Dlhé. Od štvrtku sa na ňu začneme duchovne pripravovať modlitbou Deviatnika k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v kostole na Dlhom. Pozývame vás k účasti.

6. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, pozývame na spoločnú odprosujúcu pobožnosť o 14:30 a o 14:00 začneme spoločnou modlitbou ruženca.

Čítať viac

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred svätými omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)

3. Vo štvrtok 4. júna o 10:00 hod., na sviatok Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza bude v košickej katedrále Missa Chrismatis, sv. omša svätenia olejov, ktorá je presunutá z tohtoročného Zeleného štvrtka. Kvôli pandémii sa však na nej zúčastní iba časť kňazov. Na sv. omši tiež nebudú účastní veriaci laici. Prosíme o vaše duchovné spojenie s kňazmi.

4. Na Prvý piatok od 15:00 hod. bude vo farskom kostole vystavená sviatosť Oltárna k adorácii. Poklona začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme vás o hojnejšiu účasť na adorácii počas jednotlivých hodín do večernej sv. omše.

5. V piatok po večernej sv. omši sa budú birmovanci skúšať z otázok Katechizmu. Sú dostupné na tomto odkaze. Prosíme zároveň rodičov birmovancov, aby v piatok zostali po sv. omši na stretnutie.

6. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci Jún. Sväté omše ráno budú vo farskom kostole, ako aj na Dlhom ako zvyčajne spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca.

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.

3. Zároveň je dnes Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil ho Benedikt XVI v roku 2007. Spomeňme si dnes v modlitbách na našich prenasledovaných bratov a sestry v tejto krajine.

4. Tento týždeň sú Letné kántrové dni, a to streda, piatok a sobota. Obsahom týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

5. Termín prvého sv. prijímania je 28. júna. Dovtedy sa budeme každú stredu stretávať pri večerných sv. omšiach a následných poučeniach a nácviku. Prosíme o prítomnosť všetkých detí aj rodičov.

6. Nasledujúcu sobotu 30. mája o 9:00 hod. pozývame snúbenecké páry na druhý blok sobášnych náuk. Stretnutie bude v priestoroch areálu kostola, pri zachovaní všetkých predpisov súvisiacich s mimoriadnymi okolnosťami.
Témami stretnutia budú: Božie prikázania, Sviatosti a Kresťanská mravnosť v rodine.
Prosíme všetky snúbenecké páry, ktoré prvý blok náuk absolvovali vo februári, aby v sobotu prišli a doplnili si druhú časť tém.

Čítať viac

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.

3. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to slávnosť a prikázaný sviatok, preto bude aj viac sv. omší. Kto by sa však nemohol zúčastniť, tak v čase pandémie neplatí povinnosť účasti pod ťarchou ťažkého hriechu. Napriek tomu budú pridané sv. omše vo farskom kostole, ako aj na Dlhom.

4. V piatok po večernej sv. omši zostanú birmovanci, ktorí pôjdu v júni na birmovku, na prvý nácvik spevu. Prosíme o účasť všetkých. Zároveň prosíme, aby všetci birmovanci (druháci) priniesli v piatok na večernú sv. omšu vyplnené potvrdenie o birmovných rodičoch, ktoré dostali. Ak je birmovný rodič pokrstený a bývajúci v našej farnosti, potvrdenie podpíšeme tu.
Taktiež prosíme, aby sa birmovanci učili katechizmové otázky, ktoré sú zavesené na tomto odkaze. Z týchto otázok budú vyskúšaní koncom mája, resp. začiatkom júna, aby aj vedomostne boli pripravení na birmovku.

5. Tento týždeň už bude znova otvorená farská kancelária v úradných hodinách.

Čítať viac