17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Bedryovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. 
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé: piatok od 17:00 do 18:00 hod.

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:00 hod. popoludní.

5.  V stredu 2. augusta je deň, kedy je možné v Cirkvi získať tzv. Porciunkulové odpustky. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: Návšteva farského kostola alebo baziliky minor, katedrály, či františkánskeho chrámu. Počas návštevy kostola je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

6. Do pozornosti snúbencom dávame informáciu, že posledný dvojdňový blok sobášnych náuk v tomto roku sa uskutoční 8. – 9. septembra v Katechetickej miestnosti fary. Termín náuk sa týka snúbencov, ktorí budú mať sobáš na jeseň. 

7. Spoločenstvo Marana Tha organizuje duchovnú obnovu pre manželov a snúbencov s otcom. Jamesom Manjackalom, charizmatickým katolíckym kňazom z Indie. Obnova bude prebiehať 11. – 13. augusta 2023 v M Aréne v Prešove – Solivare. Obnova sa uskutoční pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa. Viac info si môžete prečítať na plagáte na výveske.