Vianočná oktáva

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Upratovanie bude už vo štvrtok po večernej sv. omši, keďže ďalšie dni sú už sviatočné.

2. Na kostolné potreby obetovali šiesti bohuznámi po 50€; a bohuznáma 40€. Ružencové bratstvo 200€ a bohuznáma na výzdobu kostola 20€. Taktiež vyslovujeme vďaku všetkým darcom, ktorí ste poukázali svoje dary na náš bankový účet. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Pripomíname, že kostoly sú otvorené pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID – 19 v posledných 180 dňoch (nie skôr!) Pri vstupe do kostola sa treba preukázať potvrdením o očkovaní, či prekonaní. Na základe upravenej vyhlášky môže byť v našom farskom kostole prítomných na sv. omši 60 ľudí. Deti do 12 rokov v sprievode očkovaných rodičov sa považujú za plne zaočkovaných a zároveň sa nepočítajú do celkového počtu veriacich na sv. omši. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

4. V piatok po podvečerných sv. omšiach, ktoré budú už zo sviatku Panny Márie Bohorodičky, bude ďakovná pobožnosť na konci roka pred Eucharistiou. Keďže platia naďalej obmedzenia počtu, tak vo farskom kostole budú v piatok dve sv. omše – 16:00 a 17:30 hod., na filiálke Dlhé o 16:00 hod.

5. Adorácia na prelome rokov (ako bolo zvykom) tento krát nebude, keďže výnimky z vychádzania po 20:00 hod. platia iba pre bohoslužby.

6. Požehnanie domov a bytov kňazmi ani tento rok kvôli opatreniam nebude. Príbytok si môžete požehnať aj sami modlitbou a pokropením svätenou vodou. Modlitbu požehnania zverejníme čoskoro.

7. Do pozornosti dávame snúbencom, ktorí sa chcú zosobášiť v našej farnosti na budúci rok, aby sa prišli zapísať do farskej kancelárie po vianočných sviatkoch (do konca januára).

8. Detské okienko:
Do Betlehema sme doputovali, prejavili sme lásku našich sŕdc Ježišovi. Nech naša láska trvá ďalej, preto vás pozývame pokračovať v našej snahe prejaviť lásku aj počas Vianoc. Vo svätyni máme malý stromček, ktorý sa teraz budeme snažiť ozdobiť našimi dobrými skutkami. V kostole, alebo na web stránke si môžete nájsť predlohy rôznych ozdôb. Urob dobrý skutok, podľa legendy zo stôp vymaľuj farebne ozdobu a prines ju do kostola. Môžeš ju aj sám zavesiť na stromček pri abóne. Ozdobu si môžeš vyrobiť aj podľa vlastnej predstavy.