34. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
  2. Vzhľadom k zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našom okrese budú v kostole špecifické opatrenia, t.j.: sedenie na vyznačených miestach v kostole, nosenie rúška a dezinfekcia rúk. To znamená, že počet veriacich v kostole je v obmedzenom počte (1 veriaci na 15m štvorcových).
    Konkrétne vo farskom kostole to bude v nasledujúcich dňoch do pondelka 30. 11. max 60 ľudí na sedenie. Státie nie je povolené.
    Na filiálke Dlhé to bude 24 veriacich na sv. omši.
  3. Pripomíname, že aj naďalej platí biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Aj v tejto náročnej situácii nezabúdajme, že Boh je stále pri nás.
  4. Kvôli vzniknutej situácii budú sv. omše vo farskom kostole nasledujúcu sobotu takto: ranná sv. omša nebude, bude pridaná sv. omša o 16:30 a večerná ostáva bezo zmeny, o 18:00. Úmysel z rannej sv. omše bude presunutý na 16:30.
  5. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.