4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola v stredu večer po sv. omši prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali chrám k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že počas lockdownu, teda do 10. januára 2021 sú verejné bohoslužby povolené, ale s výrazným obmedzením. V kostole sa môže iba sedieť, nie stáť. Zároveň platí, že obsadiť možno len 25% kapacity kostola. Znamená to, že každá druhá lavica za sebou musí byť prázdna.
V lavici, v ktorej budete sedieť, sa musí sedieť šachovnicovo, teda každé druhé miesto bude prázdne (neobsadené)! 
Rešpektujme tieto pravidlá. 

Prosíme tiež chorých a ľudí s príznakmi respiračných chorôb, aby v tomto čase zostali doma. Zvlášť to platí pre tých, ktorí vedia, že sú covid-19 pozitívni, alebo majú zostať v karanténe!

3. V súvislosti so zníženou kapacitou kostola dopĺňame ešte jednu sv. omšu na vigíliu Narodenia Pána, vo štvrtok večer o 21:30 hod., okrem sv. omší, ktoré sú každý rok, teda o 16:00 hod. a 24:00 hod. Prosíme však, aby na sv. omšu o 16:00 hod. prišli rodičia s deťmi.
Ostatní využite ďalšie sv. omše, zvlášť polnočnú.

4. Vianočné sv. prijímanie naši kňazi zanesú chorým v stredu dopoludnia. V sakristii môžete nahlásiť do pondelka večera na spoveď aj tých, ku ktorým kňazi nechodia každý mesiac. Prosíme zanechať presnú adresu.

5. Betlehemské svetlo si budete môcť zažať vo farskom kostole v zádverí. Prinesieme ho v pondelok večer a bude k dispozícii do štvrtku. 

6. Časopis Poverello vydávame teraz ako dvojčíslo. Môžete nájsť tabuľky s liturgickým programom na dva týždne. Zároveň je vnútri vložená aj Modlitba pri Štedrej večeriProsíme vás, aby ste sa ju pomodlili spoločne vo svojich rodinách.

Čítať viac

Nové predpisy k sláveniu bohoslužieb

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Bratia a sestry. V súvislosti s touto vyhláškou a usmernením vás prosíme, aby ste rešpektovali nutnosť tohto obmedzenia. Okrem toho prosíme, aby tí veriaci, ktorí majú akékoľvek príznaky respiračnej choroby, resp. sú chronicky chorí, zvážili svoju účasť na slávení sv. omší počas Vianoc. Upozorňujeme, že platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach. Taktiež je možnosť sledovať slávenie sv. omší prostredníctvom médií. Aj takto môžeme zostať spojení pri slávení Eucharistie. Ďakujeme vám za pochopenie a zostávajme spojení v modlitbe. Vyprosujme si od Narodeného Ježiša plnosť potrebných milostí. Prosme za zastavenie pandémie a zvlášť sa modlime a pamätajme v týchto ťažkých časoch na chorých, ako aj na lekárov a všetkých zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú často do posledných síl, a ktorí sú tak sami vystavení riziku ochorenia.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

3. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Kačmárovú, Zamborskú a Dzurkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Spovedanie pred Vianocami bude takto: 

Ponúkame možnosť večerného spovedania vo štvrtok po večernej sv. omši od 19:00 do 20:30 hod. hlavne pre pracujúcich.
Spovedať sa bude aj v sobotu dopoludnia od 9:00 do 10:30 hod.
Okrem toho sú kňazi k dispozícii denne pol hodinu pred sv. omšami. 

 Filiálka Dlhé: V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod.

 Termínov je dosť, preto ich využite. Zároveň však prosíme, aby ste pri čakaní na spoveď dodržiavali primerané odstupy.

3. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov z farského kostola. Prosíme všetkých o účasť. 

Čítať viac

2. adventný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme rodinu Dobranskú, Demetrovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Kto by chcel prispieť v rámci farskej zbierky pre núdzne rodiny „Vianočný dar“, pokladnička na tento cieľ je za lavicami na stolíku v kostole. Vďaka každému darcovi.

3. Minulý rok sme sa aj z našej farnosti zapojili do zbierky na pomoc Chudobným a deťom na Ukrajine. Organizátori nám vyslovili vďaku za našu pomoc. Na plagáte vývesky si môžete pozrieť, ako boli použité prostriedky zbierky. Je tam aj číslo účtu, ak niekto chce prispieť na tento cieľ.

4. V utorok 8. 12. budeme mať slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole doplnené o jednu, a to o 16:30 hod. (inak ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod.). V školskej kaplnke o 17:00 a filiálka Dlhé o 18:00 hod.

5. V nasledujúcom týždni, v stredu, piatok a sobotu, budú Zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je naša modlitba o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.

6. V stredu, štvrtok a piatok budú ranné sv. omše vo farskom kostole rorátne, teda votívne o Panne Márii. Budú slávené v tme kostola iba za svetla sviec, preto si prineste so sebou aj zažaté sviece v lampášoch.

7. Budúcu nedeľu od 14:00 do 15:30 hod. sa bude v našom farskom kostole spovedať pred sviatkami, ako je zvykom na Tretiu adventnú nedeľu. Okrem toho budú naši kňazi spovedať každý deň – okrem utorka, keď je slávnosť – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Upozorňujeme, aby ste preto prichádzali k spovedi priebežne, lebo hromadné spovedanie s účasťou iných kňazov tentoraz nebude!  

8. Do pozornosti mladým dávame, že tohtoročný Godzone tour bude online 11. a 12. decembra. Viac info na oficiálnom webe.

Čítať viac

1. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol minulý týždeň.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami, 
filiálka Dlhé: v pondelok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.(aj veriaci z Rodinnej oblasti).

3. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole bude od 15:00 hod.

4. Prvá sobota – sv. ruženec vo farskom kostole podvečer, pol hodinu pred sv. omšou o 16:30 hod.,  na filiálke Dlhé ráno o 8:00 hod. 

5. Upozorňujeme, že kvôli pandemickej situácii sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spovedať tzv. hromadným spovedaním pred Vianocami. Možnosť spovede však bude k dispozícii aj po prvopiatkovom týždni. Bližšie vás budeme informovať neskôr.

6. Kvôli pandémii platia naďalej obmedzenia pri účasti na sv. omšiach. Ruší sa však nariadenie 1 človek na 15 m štvorcových plochy sedenia. Môžeme sedieť šachovnicovo, zároveň je dovolené iba sedieť, nie stáť. Prosíme o rešpektovanie tohto usmernenia. 
Keďže v našom meste došlo v novembri k veľkému nárastu pozitívnych prípadov, prosíme každého o zodpovednosť nielen za seba, ale aj za druhých. Zároveň však vnímajme, že sme v rukách Božích a nezabúdajme sa často modliť a dôverovať Bohu aj v tejto náročnej situácii.

7. Upozorňujeme, že kvôli tejto situácii sa nebudú piecť počas adventu vianočné oblátky.

Čítať viac

Advent 2020 so svätými

Pozývame vás, milí farníci, pripraviť sa na narodenie Ježiša Krista spoločne so svätými. Aktivita bude prebiehať formou Adventného kalendára. Od 1. decembra sa každý deň otvorí jedno okienko a odhalí svätca, ktorý nám môže pomôcť pripraviť si srdce na príchod pravého SVETLA aj v týchto pohnutých časoch.

Samotný Adventný kalendár nájdete tu: https://www.flickr.com/photos/advent2020/

Čítať viac

34. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
  2. Vzhľadom k zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našom okrese budú v kostole špecifické opatrenia, t.j.: sedenie na vyznačených miestach v kostole, nosenie rúška a dezinfekcia rúk. To znamená, že počet veriacich v kostole je v obmedzenom počte (1 veriaci na 15m štvorcových).
    Konkrétne vo farskom kostole to bude v nasledujúcich dňoch do pondelka 30. 11. max 60 ľudí na sedenie. Státie nie je povolené.
    Na filiálke Dlhé to bude 24 veriacich na sv. omši.
  3. Pripomíname, že aj naďalej platí biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Aj v tejto náročnej situácii nezabúdajme, že Boh je stále pri nás.
  4. Kvôli vzniknutej situácii budú sv. omše vo farskom kostole nasledujúcu sobotu takto: ranná sv. omša nebude, bude pridaná sv. omša o 16:30 a večerná ostáva bezo zmeny, o 18:00. Úmysel z rannej sv. omše bude presunutý na 16:30.
  5. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

Zníženie počtu účastníkov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našom okrese vydala Bezpečnostná rada nášho okresu nariadenie o znížení počtu veriacich pri sv. omšiach v našom okrese.
Pri sv. omši má byť 1 veriaci na 15 m2, toto nariadenie platí do 30. novembra.

Viac informácií uverejníme v najbližšom čase.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1.Na upratovanie kostola  k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol naposledy.

2. Ďakujeme darcom, ktorí doteraz prispeli na potreby nášho farského chrámu, či už cez farský účet alebo priamo hotovosťou. Ponúkame možnosť prispieť aj vám ostatným. Číslo účtu je SK15 0200 0000 0030 3648 5058

3. Rozhodnutím Vlády SR a KBS sa od zajtra (od pondelka 16. 11.) znova otvárajú kostoly k verejným bohoslužbám. Počet veriacich, prítomných  na sv. omši, je stanovený na polovicu kapacity kostola. Sedieť je možné v každej lavici, ale pri sedení v laviciach dodržte, prosíme, tzv šachovnicové sedenie, teda tak aby ste mali miesto vedľa seba a pred sebou voľné.
Zároveň dávame do pozornosti, že sa znova vrátime v našom farskom kostole k riadnym časom sv. omší cez týždeň (6:30 a 18:00 hod.), ako aj v nedeľu.
V nedeľu bude okrem toho na filiálke Dlhé doplnená ešte jedna sv. omša o 8:00 hod. pre seniorov. Počas týždňa môžete využiť možnosť vyspovedať sa pol hodiny pred sv. omšami.

4.  Budúcu nedeľu budeme mať slávnosť Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa cirkevného roka Po každej sv. omši bude osobitná pobožnosť a Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

5. V nasledujúcom týždni od 16.11 do 22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý pripravilo ACM, UPC a Rada pre mládež KBS. Tento rok to bude pre terajšiu situáciu online formou. Pozývame mládež k sledovaniu týchto prenosov cez facebook ACM, UPC alebo Domček. Zároveň mladých vyzývame, aby ste sa zapojili do modlitieb mladých za mladých. Prihlásiť sa môžete do modlitbovej reťaze na tomto odkaze.  

Čítať viac