1. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú. Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol minulý týždeň.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami, 
filiálka Dlhé: v pondelok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.(aj veriaci z Rodinnej oblasti).

3. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole bude od 15:00 hod.

4. Prvá sobota – sv. ruženec vo farskom kostole podvečer, pol hodinu pred sv. omšou o 16:30 hod.,  na filiálke Dlhé ráno o 8:00 hod. 

5. Upozorňujeme, že kvôli pandemickej situácii sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spovedať tzv. hromadným spovedaním pred Vianocami. Možnosť spovede však bude k dispozícii aj po prvopiatkovom týždni. Bližšie vás budeme informovať neskôr.

6. Kvôli pandémii platia naďalej obmedzenia pri účasti na sv. omšiach. Ruší sa však nariadenie 1 človek na 15 m štvorcových plochy sedenia. Môžeme sedieť šachovnicovo, zároveň je dovolené iba sedieť, nie stáť. Prosíme o rešpektovanie tohto usmernenia. 
Keďže v našom meste došlo v novembri k veľkému nárastu pozitívnych prípadov, prosíme každého o zodpovednosť nielen za seba, ale aj za druhých. Zároveň však vnímajme, že sme v rukách Božích a nezabúdajme sa často modliť a dôverovať Bohu aj v tejto náročnej situácii.

7. Upozorňujeme, že kvôli tejto situácii sa nebudú piecť počas adventu vianočné oblátky.

Čítať viac

Advent 2020 so svätými

Pozývame vás, milí farníci, pripraviť sa na narodenie Ježiša Krista spoločne so svätými. Aktivita bude prebiehať formou Adventného kalendára. Od 1. decembra sa každý deň otvorí jedno okienko a odhalí svätca, ktorý nám môže pomôcť pripraviť si srdce na príchod pravého SVETLA aj v týchto pohnutých časoch.

Samotný Adventný kalendár nájdete tu: https://www.flickr.com/photos/advent2020/

Čítať viac

34. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z charity. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
  2. Vzhľadom k zhoršujúcej sa pandemickej situácii v našom okrese budú v kostole špecifické opatrenia, t.j.: sedenie na vyznačených miestach v kostole, nosenie rúška a dezinfekcia rúk. To znamená, že počet veriacich v kostole je v obmedzenom počte (1 veriaci na 15m štvorcových).
    Konkrétne vo farskom kostole to bude v nasledujúcich dňoch do pondelka 30. 11. max 60 ľudí na sedenie. Státie nie je povolené.
    Na filiálke Dlhé to bude 24 veriacich na sv. omši.
  3. Pripomíname, že aj naďalej platí biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Aj v tejto náročnej situácii nezabúdajme, že Boh je stále pri nás.
  4. Kvôli vzniknutej situácii budú sv. omše vo farskom kostole nasledujúcu sobotu takto: ranná sv. omša nebude, bude pridaná sv. omša o 16:30 a večerná ostáva bezo zmeny, o 18:00. Úmysel z rannej sv. omše bude presunutý na 16:30.
  5. Budúca nedeľa je Prvá adventná. Je to začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete priniesť pred oltár. Zároveň bude v našich kostoloch jesenná zbierka na Charitu.

Čítať viac

Zníženie počtu účastníkov

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našom okrese vydala Bezpečnostná rada nášho okresu nariadenie o znížení počtu veriacich pri sv. omšiach v našom okrese.
Pri sv. omši má byť 1 veriaci na 15 m2, toto nariadenie platí do 30. novembra.

Viac informácií uverejníme v najbližšom čase.

Čítať viac

33. cezročný týždeň

1.Na upratovanie kostola  k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol naposledy.

2. Ďakujeme darcom, ktorí doteraz prispeli na potreby nášho farského chrámu, či už cez farský účet alebo priamo hotovosťou. Ponúkame možnosť prispieť aj vám ostatným. Číslo účtu je SK15 0200 0000 0030 3648 5058

3. Rozhodnutím Vlády SR a KBS sa od zajtra (od pondelka 16. 11.) znova otvárajú kostoly k verejným bohoslužbám. Počet veriacich, prítomných  na sv. omši, je stanovený na polovicu kapacity kostola. Sedieť je možné v každej lavici, ale pri sedení v laviciach dodržte, prosíme, tzv šachovnicové sedenie, teda tak aby ste mali miesto vedľa seba a pred sebou voľné.
Zároveň dávame do pozornosti, že sa znova vrátime v našom farskom kostole k riadnym časom sv. omší cez týždeň (6:30 a 18:00 hod.), ako aj v nedeľu.
V nedeľu bude okrem toho na filiálke Dlhé doplnená ešte jedna sv. omša o 8:00 hod. pre seniorov. Počas týždňa môžete využiť možnosť vyspovedať sa pol hodiny pred sv. omšami.

4.  Budúcu nedeľu budeme mať slávnosť Krista Kráľa. Je to posledná nedeľa cirkevného roka Po každej sv. omši bude osobitná pobožnosť a Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

5. V nasledujúcom týždni od 16.11 do 22.11.2020 bude prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý pripravilo ACM, UPC a Rada pre mládež KBS. Tento rok to bude pre terajšiu situáciu online formou. Pozývame mládež k sledovaniu týchto prenosov cez facebook ACM, UPC alebo Domček. Zároveň mladých vyzývame, aby ste sa zapojili do modlitieb mladých za mladých. Prihlásiť sa môžete do modlitbovej reťaze na tomto odkaze.  

Čítať viac

Zbierka na kostolné potreby

Bratia a sestry,
nakoľko trvá stav, že sv. omše sa verejne neslúžili, resp. sa od utorka slúžia s obmedzeniami a nevieme, dokedy tento stav potrvá, chceme vás poprosiť o finančnú podporu pre náš farský kostol.
Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie energií, ako aj prác, spojených s novou príjazdovou cestou v okolí kostola a fary, ktoré boli v týchto dňoch ukončené.

Chceme sa už vopred poďakovať za každý váš dar a obetu. Myslime na seba navzájom v modlitbe a pri slávení Eucharistie.

IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Slávenie verejných bohoslužieb s obmedzeniami!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je od 2.11.2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby. Tieto budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Pre nás to znamená, že na sv. omši sa môžeme zúčastniť najviac tri osoby z rodiny, ktorá dala slúžiť úmysel sv. omše (ďalšími sú kňaz a nevyhnutná asistencia). Zároveň platí, že na sv. omši sa bude môcť zúčastniť iba ten, kto sa vie preukázať:
a, potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu, vykonanom od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
b, certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu, vykonanom od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
Od zajtra, teda od 3.11.2020 budeme sláviť znova sv. omše v našom farskom kostole i na filiálke s uvedenými obmedzeniami takto:
Farský kostol sv. Františka – Utorok až Sobotu: 7.00 a 17.00 hod. a v Nedeľu o 8.00 hod. a 9.30 hod. – vysielaná (večerná sv. omša v nedeľu nebude!, ale úmysel sv. omše z nedele večer bude odslúžený v sobotu večer, spolu so sobotným úmyslom – slúžiť budú večer dvaja kňazi)
Filiálka Dlhé – Štvrtok a Piatok o 18.00 hod. a v Nedeľu o 8.00 hod.
Tento rozpis platí na tento týždeň. Ďalšie oznamy zverejníme neskôr.

Zároveň vás upozorňujeme, že platí:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
2. Ak sa u niekoho prejavia príznaky respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk

Ohľadom krstov, pohrebov a sobášov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m štvorcových chrámu v interiéri a 2m rozostupy vonku.

Čítať viac

Úplné odpustky pre duše v očistci

Bratia a sestry. Aj napriek súčasnej situácii a fyzickej nemožnosti ísť na cintorín, môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Apoštolská penitenciária v Ríme stanovila, že to môže byť dnes, ako aj osem dní oktávy, ktoré však nemusia nasledovať za sebou, ale v ľubovoľné dni počas celého mesiaca November. Odpustky môžeme získať aj doma, nemusíme ísť na cintorín. Vyžaduje sa, aby sme si vzbudili ľútosť a predsavzatie, že sa chceme chrániť akéhokoľvek hriechu; aby sme sa pomodlili pred obrazom Pána Ježiša, či Panny Márie ľubovoľnú modlitbu na úmysel za zosnulých (ruženec, desiatok ruženca, Korunka Božieho milosrdenstva, čítanie úryvku Písma a pod.); a aby sme sa tak duchovne zjednotili s ostatnými veriacimi v modlitbe. Zároveň pri najbližšej príležitosti – keď to okolnosti dovolia – máme splniť ďalšie tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca. Takto môžeme aj v tejto náročnej dobe vyprosovať modlitbami a obetami svojho života veľké dobrodenia pre duše v očistci, aby sa čím skôr mohli tešiť v nebi zo spoločenstva s Bohom.


Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Výmena okien na farskom a kostolnom objekte sv. Františka z Assisi

Milí farníci. Dávame vám do pozornosti, že v predošlých dňoch mesiaca Október sme uskutočnili výmenu časti pôvodných okien na prízemí nášho farského a kostolného objektu za nové plastové okná a dvere. Okná a dvere boli totiž už v zlom technickom stave. Sledovali sme tým zároveň zníženie energetickej náročnosti pri vykurovaní objektu, teda v konečnom dôsledku zníženie platieb za energie. Vyslovujem vďaku vám a zároveň poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju, keďže “Projekt je podporený z rozpočtu PSK”.

Čítať viac