24. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Tieto rodiny sú zvýraznené v aktualizovanom zozname rodín zapísaných na upratovanie farského kostola dostupnom cez tento odkaz alebo cez bočný panel. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame všetkých záujemcov o spoznávanie Svätého písma a modlitbu.

4. V nasledujúcom týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé v stredu pri večernej sv. omši požehnáme plodiny z úrody, ktoré si prinesteuložte pred oltár.

5. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole v nedeľu 8. októbra.

6. Dňa 1. októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Dňa 8. októbra bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša s manželmi, ktorí slávia v tomto roku zlaté jubileum manželstva – 50. rokov spoločného života. Tí, ktorých sa to týka a chcú ísť, nech sa prihlásia do stredy.

8. Prvoprijímajúcim a birmovancom dávame do pozornosti, že sa začali sláviť opäť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa v tomto týždni začnú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

9. V sakristii si môžete kúpiť kalendáre na Nový rok s motívom Božieho milosrdenstva. Cena: 3,30€.

10. Pozývame deti od 6 rokov na septembrové detské stretnutie, ktoré bude 30.9.2023 od 14:00 hod. v Katechetickej miestnosti fary.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

4. Pripomíname, že prihlášky na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť vo farskom i filiálnom kostole. Sú položené vzadu na stolíku. Vyplnené ich treba vrátiť do budúcej nedele.

5. Do pozornosti birmovancov a prvoprijímajúcich dávame, že po začiatku nového školského roka sa začali opäť sláviť sv. omše za účasti detí a birmovancov. Zároveň sa začínajú aj stretnutia birmovancov v skupinkách. Účasť na sv. omšiach a týchto stretkách je povinná.

6. 1. Októbra (nedeľa) sa uskutoční v našom farskom kostole Duchovná obnova Ružencového bratstva, pod vedením o. promótora a členov DMC. O programe budeme informovať neskôr.

7. Odpustová slávnosť bude v našom farskom kostole 8. Októbra.

8. Od 14. do 16. septembra (štvrtok – sobota) nasledujúceho týždňa sa uskutoční pastoračná a štátna návšteva kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej Stolice na Slovensku. Celebrovať bude aj sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Podrobný program je dostupný cez tento odkaz.

9. Rozpis lektorov na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2023 nájdete cez tento odkaz.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatová – ohlasujú sa druhý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa tretí krát.

Zahrňme ich do svojich  modlitieb.

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Začína nový školský rok. V tomto týždni preto začnú opäť sv. omše za účasti detí (streda)birmovancov (piatok).

4. V stredu pri večernej sv. omši bude Veni sancte – prosba o dary Ducha Svätého pre všetkých študentov i žiakov. Pozývame preto všetkých školopovinných, aby prišli v tento deň na večernú sv. omšu.

5. Deti, ktoré pôjdu v nasledujúcom školskom roku na 1. Sv. prijímanie si môžu vyzdvihnúť prihláškyvyplnené ich doniesť do kancelárie fary do 17. septembra.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 hod. bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Program odpustu bude na výveske.

7. Z dôvodu odpustu v Bazilike nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. v našom farskom kostole a sv. omša na Rodinnej oblasti bude v nedeľu o 8:00 hod.

8. Peší sprievod na odpust do Baziliky pôjde od nášho farského kostola v nedeľu o 9:15 hod.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci:
Radoslav Uriga a Mariana Ihnatováohlasujú sa prvý krát.
Tomáš Zubko a Dominika Sliackaohlasujú sa druhý krát.
Šimon Jakubík a Erika Pavelicováohlasujú sa tretí krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčákováohlasujú sa tretí krát.
Martin Lipovec a Erika Jajčišinováohlasujú sa prvý, druhý a tretí krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Švarcovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúcej nedele prechádzame znova na obvyklý režim času nedeľných sv. omší vo farskom kostole (8:00, 9:30,11:00 a 18:30 hod.)

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať budeme takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu sa bude sláviť v Obišovciach Fatimská sobota spojená s diecéznymi kňazskými rekolekciami a požehnaním nového vonkajšieho oltára a areálu. Keďže na tieto rekolekcie ideme aj my kňazi z farnosti, sv. omša s ružencom na Dlhom v sobotu nebude.

6. Zároveň ranná sv. omša v sobotu vo farskom kostole bude skôr – už o 6:30 hod. (ako v pracovných dňoch) a bez spoločného slávenia Fatimskej soboty.

7. Odchod autobusu do Obišoviec bude v sobotu o 7.10 hod. zo zastávky pred farským kostolom. Suma za autobus je 5€ na osobu.

8. Odpustová slávnosť v Bazilike bude o dva týždne – 9.- 10. septembra. Deviatnik začne v piatok 1. septembra.

Manželské ohlášky:

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť títo snúbenci
Šimon Jakubík a Erika Pavelicová – ohlasujú sa druhý krát.
Michal Ivanov a Patrícia Ondovčáková – ohlasujú sa druhý krát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 150€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Dňa 2. septembra 2023 bude v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach slávenie Fatimskej soboty, spojené s diecéznymi kňazskými rekolekciami. Pri tomto slávení bude požehnaný nový vonkajší oltár a areál. Sv. omša bude zároveň vysielaná v priamom prenose RTVS. Bližšie info na plagáte. Z našej farnosti pôjde autobus. Záujemcovia o túto púť sa môžu zapísať do zoznamu, ktorý je vzadu na stolíku.

4. Na budúcu nedeľu 27. augusta, od 15:00 hod. popoludní bude v areáli kostola a fary Farský deň. Srdečne vás všetkých pozývame, zvlášť aj rodiny s deťmi. Keďže program Farského dňa bude do večera, tak upozorňujeme, že večerná sv. omša na budúcu nedeľu nebude.

5. Kto by chcel prispieť na výdavky spojené s Farským dňom, môže tak urobiť svojim darom do pokladničky, ktorá je vzadu na lavici. Ďakujeme vopred za vaše dary.

6. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na oslavy 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Slávnostná svätá omša začne o 10:30 a jej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Bližšie info je na plagáte na výveske. 

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok 17. 8. 2023 budeme sláviť 26. výročie konsekrácie nášho farského kostola. Slávnostnú sv. omšu o 18:00 hod. bude celebrovať dp. Marián Halás, farár v Medzilaborciach. Srdečne vás všetkých pozývame.

3. O dva týždne, v nedeľu 27. augusta, od 15:00 hod. popoludní bude v areáli kostola a fary Farský deň. Srdečne vás všetkých pozývame, zvlášť aj rodiny s deťmi. Keďže program farského dňa bude do večera, tak večerná sv. omša v nedeľu 27. 8. nebude.

4. Oznam pre snúbencov: posledný dvojdňový blok sobášnych náuk v tomto rokusa uskutoční 8. – 9. septembra v Katechetickej miestnosti fary.

5. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva na oslavy 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutočnia 1. septembra 2023 vo Vysokej nad Uhom. Slávnostná svätá omša začne o 10:30 a jej hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Bližšie info je na plagáte na výveske.

6. Lektori na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – Utorok 15.8.2023:
16.30: Štefanko, Štefanková
18.30: Ištok, Ištoková

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Bedryovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. 
Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé: piatok od 17:00 do 18:00 hod.

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Adorácia na Prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:00 hod. popoludní.

5.  V stredu 2. augusta je deň, kedy je možné v Cirkvi získať tzv. Porciunkulové odpustky. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: Návšteva farského kostola alebo baziliky minor, katedrály, či františkánskeho chrámu. Počas návštevy kostola je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

6. Do pozornosti snúbencom dávame informáciu, že posledný dvojdňový blok sobášnych náuk v tomto roku sa uskutoční 8. – 9. septembra v Katechetickej miestnosti fary. Termín náuk sa týka snúbencov, ktorí budú mať sobáš na jeseň. 

7. Spoločenstvo Marana Tha organizuje duchovnú obnovu pre manželov a snúbencov s otcom. Jamesom Manjackalom, charizmatickým katolíckym kňazom z Indie. Obnova bude prebiehať 11. – 13. augusta 2023 v M Aréne v Prešove – Solivare. Obnova sa uskutoční pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa. Viac info si môžete prečítať na plagáte na výveske.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Čečková, Eliašová a Ocilková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. V čase prázdnin prechádzame na tzv. letný režim v kancelárii fary. Úradné hodiny v júli a auguste nebudú. Ak by niekto potreboval vybaviť veci, bude to možné každý deň po rannej a večernej sv. omši.

3. Pripomíname, že počas mesiacov júl a august sú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod.

4. V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „ Manželstvo chráni deti.“ Informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

Čítať viac