29. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
 2. Budúcu nedeľu budeme sláviť v Cirkvi ako Misijnú nedeľu. Jej náplňou budú modlitby za misie. Zároveň vo všetkých kostoloch na Slovensku bude Zbierka na misie. V tomto roku je zbierka zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Už vopred vyslovujeme vďačnosť za každý dar na tento cieľ.
 3. V sakristii si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, ktorú zažneme počas dušičkových sviatkov. Menšia svieca stojí 1€, veľká sklenená 5€. Kúpou sviece zároveň prispejeme na aktivity Fóra života.
 4. Do pozornosti dávame, že na Prvú adventnú nedeľu – 28. novembra 2021 bude v našom farskom kostole duchovná obnova Ružencového bratstva. Viesť ju bude p. Alan Dely, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Cieľom obnovy je oživenie modlitby sv. ruženca, ako aj reorganizácia Bratstva sv. ruženca pri našom farskom kostole. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Pavol Belas a Michaela Zuzana Baňasová – ohlasujú sa tretí krát.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dankovičovu, Kavčákovu a Klacikovu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. Veľkú vďaku vyslovujeme aj tým ženám, ktoré boli v pondelok na veľkom upratovaní kostola pred odpustom.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€ a novomanželia Synakoví 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na pomoc ľuďom na Kube činila v našej farnosti spolu 893,65 € (Farský kostol 728,10 €, filiálka Dlhé 139,20 € a Školská kaplnka Rodinná oblasť 26,35 €). Vďaka patrí všetkým darcom.

4. Do pozornosti dávame, že od začiatku októbra sú večerné sv. omše vo farskom kostole cez týždeň o 18:00 hod. Keďže je to mariánsky mesiac, pol hodinu pred sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec. Pri tejto spoločnej modlitbe ruženca v kostole, alebo aj doma môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

5. Kvôli pandemickým opatreniam, ako aj obmedzeniu kapacity kostolov, si všimnite rozdelenie sv. omší na budúcu nedeľu, ako aj to, že na Dlhom budú v nedeľu dve sv. omše.

8:00 – očkovaní
9:30 – základ
11:00 – OTP
18:30 – OTP

Čítať viac

26. cezročná nedeľa

 1. V pondelok o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred odpustom. Prosíme tých, ktorí budete doma, aby ste prišli pomôcť.
 2. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny 50€, resp. 200€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Zbierka na Rádio Lumen bola spolu 736,02 €. (Farský kostol – 631,62€, filiálka Dlhé – 91,40€, kaplnka R. Oblasť – 13€). Vďaka.
 4. Na operáciu malého Paľka sa vyzberalo – 2642,70€. Pán Boh zaplať.
 5. Pred nami je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
  Filiálka Dlhé – v stredu a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v našom farskom kostole. Program je na konci tohto príspevku.
 7. V piatok začne mariánsky mesiac október a zároveň začneme večerné sv. omše v týždni skôr – o 18:00 hod. Pol hodiny pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec.
 8. Kvôli novým opatreniam budú v nedeľu dve sv. omše na filiálke Dlhé – všimnite si však zmenu časov (7:30 a 8:45). Zároveň kvôli odpustu bude nedeľná sv. omša na Rod. Oblasti už v sobotu.
 9. Od pondelka prechádza náš okres do červenej farby Covid automatu. Znamená to veľkú zmenu aj pri organizovaní sv. omší. Ide o počet veriacich, ktorých môže byť maximálne 25% kapacity kostola na sv. omši. Obsadzujte prosíme každú druhú lavicu a dodržte odstupy medzi sebou. Dýchacie cesty (ústa aj nos) je povinné mať prekryté respirátorom.
  Zároveň bude vedený zoznam prítomných na každej sv. omši (každý deň), ak by bolo nutné dohľadať kontakt. Prosíme vás preto, aby ste si na každú sv. omšu, na ktorú prídete, priniesli papierik s menom a kontaktom na vás (tel. číslo). Pri hlavnom vchode bude obálka, do ktorej tento papierik vhodíte. Tento spôsob je hygienicky lepší, než zapisovanie zoznamu jedným perom.

  Rovnako prosíme o pochopenie, že jednotlivé sv. omše budú v nedeľu na odpust a potom až do skončenia červenej farby Covid automatu v rôznych režimoch – Základ – (nezaočkovaní a netestovaní), OTP – (očkovaní, testovaní, prekonaní) a Očkovaní.
  Účasť na sv. omše na odpust bude pre všetkých takto:
  7:00 – očkovaní
  8:15 – základ (neočkovaní a ľudia bez testu)
  10:30 – OTP.


  Prosíme vás o pokojné pochopenie týchto opatrení, ktoré nie sú našim “výmyslom”, no musíme ich rešpektovať.

Program odpustovej slávnosti

Čítať viac

25. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni budú opäť sv. omše za účasti detí (streda večer) a birmovancov a mladých (piatok večer). V tejto súvislosti prosíme, aby rodičia prvoprijímajúcich priniesli čo najskôr prihlášky do sakristie, resp. do kostola po sv. omšiach.
  Do pozornosti tiež opäť dávame, že v tomto školskom roku nepôjdu na birmovku terajší deviataci, ale predošlé dva ročníky (nakoľko v roku 2021 nebola birmovka). Deviataci sa však nemusia obávať, keďže na budúci školský rok začne príprava práve pre nich.
 3. V nedeľu 3. októbra bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť. Duchovnú prípravu na odpust začneme tento týždeň vo štvrtok modlitbou Deviatnika k sv. Františkovi. Deviatnik sa budeme modliť každý večer, 5 minút pred sv. omšou.
 4. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch na Slovensku zbierka na pomoc pre núdznych na Kube, kde pandémia ešte viac prehĺbila veľkú materiálnu chudobu. Táto zbierka by chcela byť ovocím návštevy Sv. Otca na Slovensku, pri ktorej nás vyzval k väčšej vnímavosti na život a situáciu núdznych. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
 5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Matej Synak a Katarína Janoková – ohlasujú sa tretí krát.
  Peter Pavliško a Martina Urigová – ohlasujú sa tretí krát.
  Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Rádio Lumen. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.
 3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie za tohoročnú úrodu.
  Vo farskom kostole a na filiálke Dlhé bude požehnanie úrody v piatok pri večernej sv. omši.
 4. Od nedele do stredy bude na pastoračnej návšteve Slovenska Sv. Otec František. Program návštevy si môžete pozrieť na webe navstevapapeza.sk a podľa svojich možností sa ho priamo zúčastniť, či sledovať v médiách. Z tohto dôvodu budú v stredu (na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie) zmenené časy sv. omší dopoludnia v našej farnosti, aby sme mohli sledovať sv. omšu zo Šaštína, ktorá bude o 10:00 hod.
 5. Autobus do Šaštína na stretnutie sv. Sv. Otcom pôjde od nášho farského kostola v utorok 14.9.2021 o 22:00 hod. Cena za dopravu je 25€.
 6. Autobus do Košíc, ktorý zabezpečila naša Cirkevná škola, pôjde v utorok 14.9.2021 od nášho farského kostola o 8:30 hod. Cena za dopravu je 5€. Využiť ho môžete vy, ktorí ste sa prihlásili do Košíc a nejdete svojou dopravou.
 7. Z príležitosti príchodu Sv. Otca Františka na Slovensko a do Košíc sa v utorok 14.9. o 9:00 hod. rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni začnú sv. omše za účasti detí a prvoprijímajúcich (každú stredu večer), ako aj birmovancov a mládeže (každý piatok večer).
  Prihlášky na 1. sv. prijímanie detí si môžete vyzdvihnúť vo farskom kostole, kde budú položené vzadu na stolíku.
  Čo sa týka birmovky, v tomto školskom roku sa budú pripravovať na birmovku tie ročníky, ktoré už majú rok prípravy za sebou, resp. odovzdali prihlášky minulý rok. Nový ročník birmovancov (terajší deviataci) v nasledujúcom školskom roku nebude!
 3. Autobus do Šaštína nastretnutie so sv. Otcom pôjde od nášho farského kostola v utorok 14.9.2021 o 22:00 hod. Cena za dopravu je 25€.
 4. Od pondelka bude znova otvorená kancelária našej farnosti v riadnych úradných hodinách.
 5. Z príležitosti príchodu Sv. Otca Františka na Slovensko a do Košíc sa v nedeľu 12.9. o 15:00 a v utorok 14.9. o 9:00 rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej arcidiecézy.

Čítať viac

Návšteva pápeža Františka

Dávame k dispozícii všetky potrebné informácie k návšteve pápeža Františka v Košiciach, program, mapy, ostatné doplňujúce informácie k samotnej návšteve a organizácii podujatia.

Povzbudzujeme k účasti 😉

Čítať viac

21. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú,  Pelačíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z pohrebu 20€, z krstín Karolíny 100€ a bohuznáma rodina 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Povzbudzujeme k účasti na stretnutí so Svätým Otcom Františkom, najmä v Košiciach dňa 14. septembra. Ide o stretnutie mladých od 15 do 30 rokov, ale pozvaní sú aj manželia a celé rodiny! Každý účastník sa musí registrovať vopred individuálne na stránke: www.navstevapapeza.sk . Bližšie informácie o stretnutí so sv. otcom v Košiciach budú na nástenke pri vstupe do kostola, a tiež na našej farskej internetovej stránke. Tí, ktorí ste sa už prihlásili, alebo sa chcete prihlásiť, nahláste sa čo najskôr aj v sakristii, aby sme vedeli počet za našu farnosť, kvôli štatistike.
 4. Záujemcovia sa ešte môžu zapísať aj na púť do Šaštína. Zoznam je na stolíku za lavicami.
 5. V budúcom týždni bude náš okres v oranžovej farbe COVID automatu. V kostole však sa však nebude meniť počet ľudí, ale je treba dodržiavať väčšie rozostupy a ostatné opatrenia, ako doteraz.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Jakub Mydla a Barbora Kačmárová – ohlasujú sa druhý krát
Ivan Bača a Miroslava Kentošová – ohlasujú sa prvý krát
Prosíme, zahrňte ich do svojich modlitieb!

Čítať viac

13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vyslovujeme vopred vďačnosť za každý dar na tento cieľ.

3.  V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci Júl. Spovedať sa bude takto:

     Farský kostol – v pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami (okrem utorka, keď je prikázaný sviatok)

     Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. 

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

5. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 

6. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. 

7. Od budúcej nedele budú sv. omše v prázdninovom režime časov. Vo farskom kostole 6:30, 8:00, 9:30 a 18:30 hod., filiálka Dlhé iba o 9:30 a Školská kaplnka Rodinná oblasť o 11:00 hod.

8. Naši páni kapláni odchádzajú v stredu na svoje nové pôsobiská. Poďakovanie za ich službu v našej farnosti bude v utorok na slávnosť sv. Petra a Pavla pri sv. omši o 18:30 hod., ktorú budú obaja celebrovať.

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole o 10:00 hodPrvé sv. prijímanie. Z tohto dôvodu bude zmena časov niektorých sv. omší. Pribudne sv. omša ráno o 6:30 hod. a nebude sv. omša o 11:00 hod. Čas sv. omší na filiálkach zostáva nezmenený.

3.  Prosíme rodičov a príbuzných našich prvoprijímajúcich detí, aby sa pred touto slávnosťou vyspovedali počas týždňa pred sv. omšami.

4. Prvá sv. spoveď detí a obnova krstných sľubov bude v sobotu o 9:00 hod.

5. Rozhodnutím biskupov Slovenska sa dňa 30. júna skončí platnosť dišpenzu od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. To znamená, že ako veriaci sme povinní – podľa daných možností – zúčastniť sa v prikázané dni na sv. omšiach. Osobitne chceme povzbudiť k fyzickej účasti na sv. omši tých veriacich, ktorí dosiaľ sledovali sv. omše iba cez médiá. 

Manželské ohlášky:
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa tretíkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa tretíkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa tretíkrát).

Čítať viac