13. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostol obetovala bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. V dnešnú nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. V stredu budeme mať slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, kedy nás zaväzuje účasť na sv. omši. Všimnite si zároveň časy sv. omší na tento deň.

5. Nasledujúci týždeň bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme takto:
Farský kostol: pondelok – piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer (okrem stredy, kedy je slávnosť sv. Petra a Pavla!)
Filiálka Dlhé:  piatok od 17:15 do 18:00hod.

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.
Zvlášť pozývame k sv. zmierenia a k poďakovaniu na sv. omši deti a mladých, ktorým sa končí tento týždeň školský rok.

6. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole na Prvý piatok od 15:00 hod. do sv. omše. Začne sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

7. Fatimská sobota so spoločnou modlitbou sv. ruženca bude v sobotu ráno vo farskom kostole aj na filiálke v obvyklom čase.

8. Od budúcej nedele budú časy nedeľných sv. omší vo farskom kostole zmenené podľa letného režimu: 6:30, 8:00, 9:30 a večer o 18:30 hod. Táto zmena bude trvať počas mesiacov júl a august. Zároveň od nasledujúcej nedele budú v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti sv. omše každú nedeľu o 8:00 hod. ráno. Platí to tiež pre obdobie prázdnin.

9. Pripomíname deťom , že ešte je možnosť prihlásiť sa na letný denný tábor detí, ktorý bude v dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 v našej farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vo farskom kostole vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali rodičia z 1. sv. prijímania detí 250€, dve bohuznáme darkyne po 100,-€ a bohuznáma 50€.  Pán Boh zaplať za milodary.

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na filiálke Dlhé. Hlavným celebrantom bude dp. Roman Haško, kaplán v Humennom a náš rodák z Vranova n/T. Z tohto dôvodu budú niektoré zmeny v časoch nedeľných sv. omší. Vo farskom kostole sv. omša v nedeľu o 11:00 hod. nebude!, a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod.! Všimnite si tieto zmeny, aby ste boli na sv. omši načas.

5. Pred odpustovou slávnosťou budeme spovedať na Dlhom v stredu a piatok od 17:15 hod. do 18:00 hod. (využite sv. zmierenia hlavne tí, ktorí ste neboli na Prvý piatok). V stave milosti posväcujúcej môžeme tak získať úplné odpustky, spojené s odpustovou slávnosťou.

6. V piatok na slávnosť Božského Srdca Ježišovho môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, ak sa zúčastníme pri sv. omši na Odprosujúcej pobožnosti, ktorá je na tento sviatok predpísaná.

7. V sobotu o 9:30 hod. budeme sláviť na Dlhom titul kostola – sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich na filiálke je to slávnosť, preto vás pozývame k väčšej účasti na sv. omši.

8. V nasledujúcom týždni sa bude konať v Ríme X. Svetové stretnutie rodín. V rámci duchovnej prípravy budeme mať vo farskom kostole pri sv. omšiach v utorok, stredu a štvrtok večer tématické kázne pre manželov a rodičov. Pozývame vás, manželov a rodičov, na tieto večerné sv. omše povzbudiť sa a posilniť tak svoje povolanie.

9. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodinu Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí upratovali kostol pred dnešnou slávnosťou.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok budeme mať slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sme povinní (podľa možností) zúčastniť sa na sv. omši. Zároveň môžeme získať pri nábožnej účasti na eucharistickej procesii úplné odpustky, a to pri splnení obvyklých podmienok. 

4. Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nebude v tomto roku po meste (ako bolo zvykom), ale vo štvrtok po sv. omši, ktorá bude o 18:30 hod. Pozývame vás k tejto spoločnej oslave Ježiša v Eucharistii.

5. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami, kde nájdete aj ďalšie informácie. Digitálnu verziu prihlášky je možné stiahnuť na tomto odkaze.

6. Od piatku nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Novénu pred odpustovou slávnosťou na filiálke Dlhé. Odpustová slávnosť bude v nedeľu 26. júna o 10:30 hod.

Čítať viac

Turíce a 10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy darca 50€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na Masmédiá z minulej nedele činila spolu 768,27€ (Farský kostol – 628,77€, filiálka Dlhé – 89,50€, Rodinná oblasť – 50€). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.  

4. Dávame do pozornosti, že na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. Začne sa o 10:00 hod. dopoludnia. Z tohto dôvodu sv. omša o 11:00 hod. nebude.

5. Prvá sv. spoveď detí bude v sobotu o 9:30 hod. v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. omšami.

6. Od piatku  sa modlíme pred každou večernou sv. omšou Novénu pred Prvým sv. prijímaním. K tejto duchovnej príprave pozývame všetky prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov (podľa ich možností).   

7. V dňoch 11. 7. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov. Kto má záujem, prihlášky do tábora sú vzadu na stolíku za lavicami alebo online na tomto odkaze. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie.

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi po 100€ a bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať za milodary. 

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

    Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.

    Filiálka Dlhé   – v stredu a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod.

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

5. Eucharistická poklona na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 

6. Fatimská sobota spojená so spoločnou modlitbou sv. ruženca bude vo farskom kostole, ako aj na Dlhom v zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7. Na budúci týždeň stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

8. V dňoch 11. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov! Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie.

9. Od nasledujúceho piatku sa budeme modliť každý deň pred večernými sv. omšami spolu s prvoprijímajúcimi deťmi Novénu pred Prvým sv. prijímaním, ktoré bude o dva týždne, v nedeľu 12. júna. Pozývame nielen prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov (podľa ich možností) na túto duchovnú prípravu.   

Čítať viac

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Na budúcu nedeľu (29. 5.) bude pri sv. omšiach Zbierka na kresťanské masmédiá. Vopred vyslovujeme vďaku za každý milodar na tento cieľ.

4. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom budú prosba za tohtoročnú úrodu. Záväzný je jeden deň. Vo farskom kostole bude sv. omša s týmto formulárom a požehnaním siatín v pondelok večer, na filiálke Dlhé v utorok pri večernej sv. omši. Pozývame vás prosiť za Boží dar úrody.

5. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenia Pána, čo je prikázaný sviatok. Všimnite si časy svätých omší vo farskom kostole, ako aj na Dlhom, či Rodinnej oblasti.

6. V piatok, po slávnosti Nanebovstúpenia Pána, sa začínav Cirkvi novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Budeme sa ju modliť 10 minút pred začiatkom večerných sv. omší, spolu s májovou pobožnosťou. 

7. Arcidiecézne centrum mládeže pozýva mladých na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 4.-8. júla 2022 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Viac informácií na www.acmko.sk a na plagáte na výveske.

 8. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí.Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

9. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 500€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Zbierka na Kňazský seminár činila spolu 875€ (Farský kostol: 706€, filiálka Dlhé: 119€, Školská kaplnka Rodinná oblasť: 50€).Vyjadrujeme vám vďaku za každý dar na tento cieľ.

4. Do pozornosti snúbencom, ktorí budú mať sobáš v tomto roku a ešte nemajú absolvované manželské náuky, že tak môžu urobiť nasledujúci piatok a sobotu (20.-21. 5. 2022), kedy budú sobášne náuky v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok podvečer o 17:00 hod.

5. Nasledujúcu sobotu 21. 5. 2022 sa uskutoční Duchovná obnova pre deti 4. a 5. ročníka základných škôl. Miesto duchovnej obnovy bude na Cirkevnej základnej školy na Bernolákovej ulici. Začiatok je o 8:30 hod., ukončenie o 15:00 hod. Kto má záujem, prihlášky sú na stolíku za lavicami, na ktorých sú aj ďalšie podrobnosti. Návratku prihlášky odovzdať sr. Imakuláte, resp. do sakristie najneskôr do stredy.

6. Prebieha mariánsky mesiac máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

7. Centrum Rodinkovo pozýva na duchovnú obnovu veriacich, ktorí sú rozvedení. Obnova má názov rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční sa 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

8. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.

Čítať viac

4. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodar.

3. Vo štvrtok 12. 5. budú v našej farnosti rekolekcie kňazov nášho dekanátu. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6.30 hod. nebude, ale bude nahradená rekolekčnou sv. omšou o 9:00, na ktorú vás pozývame.

4. V piatok 13.5. sa uskutoční na Slovensku modlitbová akcia pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pod názvom: Modlitbový deň detí: „Deti pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo.“ Za mier a pokoj na Ukrajine a vo sveteV tento deň pozývame všetky deti a rodiny o 17:30 hod. do farského kostola na spoločnú modlitbu ruženca, spojenú s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

5. Prebieha mariánsky mesiac Máj. V našich kostoloch sa modlíme Májovúpobožnosť 5 min. pred sv. omšami. Pozývame vás na častejšiu a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.

6. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí majú naplánovaný sobášv nasledujúcich mesiacoch tohto roka a ešte neabsolvovali sobášne náuky, že ďalší termín náuk bude o dva týždne 20.-21. mája (piatok – sobota).  

7. Dominikánske mariánske centrum pozýva na tradičné stretnutie ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája od 9:00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na plagáte na nástenke.

8. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostávajú po celý rok počas týždňa v čase o 18:00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostáva večer o 18:30 hod.

9. Dnes na Nedeľu Dobrého pastiera bude popoludní o 14:30 hod. po sv. ruženci adorácia pred Eucharistiou s modlitbou za kňazské povolania.

Čítať viac

3. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Fialovú, Martonovú, Berdyovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovali dve bohuznáme rodiny po 50€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok dopoludnia

5. Na Prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia. Začne o 15:00 hod.modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva

6Na Prvú sobotu v mesiaci bude spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole a na filiálke Dlhé ráno pred sv. omšami.

7. V sobotu 7. mája pôjdeme na slávenie fatimskej soboty do Obišoviec spoločne autobusom. Autobus odchádza od nášho farského kostola o 7:15 hod. Cena autobusu je 5€.

8. V piatok 6.5.2022 o 9:00 hod. bude v našom farskom kostole slávnostná sv. omša pri príležitosti 30. výročia vzniku našej Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia. Je to zároveň odpust našej cirkevnej školy. Hlavným celebrantombude  košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Pozývame vás na toto spoločné poďakovanie za dar Cirkevnej školy vo Vranove. 

9.  Začína mariánsky mesiac Máj. Každý deň 5 min. pred večernou sv.omšou sa budeme modliť spoločne Loretánske litánie.

10. Dávame do pozornosti, že večerné sv. omše v našom farskom kostole zostanú po celý rok v čase o 18.00 hod. Výnimku tvorí nedeľa a prikázané sviatky, keď čas sv. omší zostane večer o 18:30 hod.

Čítať viac