32. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch našej arcidiecézy Dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3. Na kostolné potreby obetovali maturanti z Oktávy  Cirkevného gymnázia zo stužkovej 50€ a bohuznáma rodina 20€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

4. Zajtra, v pondelok 7. novembra bude mať naša farnosť celodennú adoráciu Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zapájame sa ňou do každodennej eucharistickej poklony, ktorá prebieha v jednotlivých farnostiach našej arcidiecézy. Adorácia začne po rannej sv. omši vo farskom kostole a potrvá do večernej sv. omše. Prosíme vás, aby ste sa podľa jednotlivých ruží sv. ruženca zapísali na jednotlivé hodiny na poklonu. Zoznam je na stolíku vzadu.  

5. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva mladých, ktorí majú záujem stať sa animátormi detských resp. mládežníckych stretiek na kurz s názvom Začíname. Uskutoční sa na Sigorde pri Prešove budúci víkend od 11. do 13. novembraBližšie informácie  môžete nájsť na webstránke https://erko.sk/zaciname2022-jesen/ (pre našu arcidiecézu platia informácie Územie Východ).

6. Dávame do pozornosti mladým, že v sobotu 19. 11. 2022 bude v Snine Arcidiecézne stretnutie mládeže.  Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa. Viac informácii a program je na výveske na plagáte. Mladí, ktorí by ste mali záujem zúčastniť sa na tomto stretnutí mládeže našej arcidiecézy, prosíme, aby ste sa v tomto týždni zapísali v sakristii. V prípade dostatočného záujmu, zabezpečíme autobus. Ďalšie informácie na budúcu nedeľu (a niektoré na tomto odkaze).

7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. po modlitbe sv. ruženca bude vo farskom kostole odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Čítať viac

Podpora projektu z Prešovského samosprávneho kraja

Dávame do pozornosti, že v týchto dňoch sme v rámci projektu s názvom: Technické zabezpečenie pre Rímskokatolícku farnosť sv. Františka z Assisi realizovali nákup technických zariadení, ktoré nám umožnia realizovať online prenosy sv. omší, duchovných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít a podujatí predovšetkým pre veriacich našej farnosti. Zakúpené zariadenia budú môcť využívať dospelí, mládež i deti. Tento „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“. Výška dotácie z PSK je 3000,-€.

Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Rosteckú, Sztrakovú a Gamratovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy 100€, bohuznáma rodina 100$, maturanti Cirkevného gymnázia zo stužkovej 50€ a z pohrebu Heleny Hricovej 40€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.

3. Na budúcu nedeľu 30. októbra budeme mať na filiálke Dlhé slávnosť Výročia konsekrácie kostola Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pozývame vás.

4. V nasledujúcom týždni budeme spovedať pred dušičkovými sviatkami, ktoré budú začiatkom novembra. Vo farskom kostole od pondelka do piatku (okrem štvrtku večer!) ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer od 17:15 hod. do sv. omše, na filiálke Dlhé vo štvrtok večer od 17:00 hod. 

5. Mladým, ktorí sa prihlásili na Godzone do Prešova oznamujeme, že autobus pôjde vo štvrtok popoludní o 15:15 hod. od nášho farského kostola. Cena za autobus je 5€.

Čítať viac

29. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú Maručšákovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby Mariána a Kataríny Jančíkových 100€, a zo svadby Daniela a Noemi Jenčových 100€.

3. Budúca nedeľa je Misijnou nedeľou. Budeme sa modliť za šírenie evanjelia vo svete. Zároveň bude pri sv. omšiach zbierka na Misie. Tento rok je zbierka venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Vopred vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok 18. októbra bude v Cirkvi prebiehať opäť projekt Milión detí sa modlí ruženec. Je to iniciatíva, ktorá prebieha v rodinách, na školách a vo farnostiach na celom svete. U nás sa budú modliť deti na Cirkevnej škole o 9:00 hod., večer o 17:30 hod. pozývame deti z ostatných škôl na spoločný ruženec do nášho farského kostola. Úmysel tohtoročnej modlitby je za mier a pokoj vo svete.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude vo farskom kostole prvá katechéza pre rodičov. Účasť je dôležitá.

6. Mladým pripomíname, že sa môžu prihlásiť na Godzone tour 2022 – „Nevzdávaj to“. Uskutoční sa dňa 27. októbra v Prešove. Vstup je zdarma. Viac informácii na  tour.godzone.sk.  Kto z mladých by mal záujem ísť na toto podujatie autobusom, nech sa čo najskôr prihlási v sakristii.

7. Od 1. októbra sa každý deň pol hodinu pred večernou sv. omšou modlime vo farskom kostole modlitbu sv. ruženca. Pri nej môžeme získať úplné odpustky. Tie môžeme získať aj pri súkromnej modlitbe, ak nemôžeme prísť do kostola. Povzbudzujeme vás preto k častejšej modlitbe sv. ruženca práve v tomto mesiaci.

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám,  ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala rodina Chamcová 20€ a bohuznáma 50€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita vyhlasuje výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Uchádzači, ktorí majú záujem a spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky, môžu svoje prihlášky poslať doporučenou poštou alebo priniesť osobne na Arcibiskupský školský úrad v Košiciach do 28. októbra 2022.

4. Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – „Nevzdávaj to“.

Podujatie sa uskutoční vo viacerých mestách ako v Čechách, tak aj na Slovensku.  Dňa 27. októbra bude v Prešove. Vstup je zdarma. Viac informácii na  tour.godzone.sk.  Kto z mladých z našej farnosti by mal záujem ísť na toto podujatie, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele. Ak bude dostatočný záujem, pôjde spoločný autobus.

5. Dávame do pozornosti, že budúci birmovanci – terajší deviataci a prváci na strednej škole, si môžu vybrať prihlášky na birmovku, ktoré sú vzadu na stolíku za lavicami. Vyplnené ich prineste osobne kňazovi.

6. Dávame do pozornosti, že od 1. októbra začal mariánsky mesiac. Každý deň pol hodinu pred večernou sv. omšou sa modlime spolu s kňazom modlitbu sv. ruženca. Pri nej môžeme získať úplné odpustky. Rovnako tak aj súkromnej pri modlitbe doma, ak nemôžeme prísť do kostola. Povzbudzujeme preto k častejšej modlitbe sv. ruženca práve v tomto mesiaci.

7. Vo štvrtok o 9:00 hod. budú spoločné dekanátne kňazské rekolekcie. Tento krát sa však uskutočnia v Hanušovciach, nie v našej farnosti. Ranná sv. omša vo štvrtok preto bude riadne o 6:30 hod.

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Ďakujeme rodičom birmovancov ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka na Rádio Lumen z minulej nedele činila spolu 650,59€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Na kostolné potreby obetovali bohuznámi z krstu 50€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Začne sa už v sobotu podvečer. Podrobný program nájdete na plagáte a nižšie v tomto príspevku. Z tohto dôvodu si všimnite aj zmeny časov sv. omší v sobotu a nedeľu.

5. Pred odpustom budeme spovedať vo farskom kostole každý deň ráno a večer pol hodiny pred sv. omšami. Zároveň to už bude spoveď pred Prvým piatkom v mesiaci. Využime možnosť prijať sv. zmierenia a získať odpustky.

6. Od pondelka do piatku tohto týždňa sa v Kultúrnom dome uskutoční unikátne podujatie s názvom: Biblia – Kniha kníh. Ide o výstavu biblií a biblických artefaktov a zároveň prednášky známych biblistov a diskusie. Bližšie info je na tomto odkaze.

7. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si ešte môžu vyzdvihnúť prihlášky.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme nasledujúcu sobotu rodičov našich birmovancov.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželia Andrea a Przemysław 200€. Pán Boh zaplať.

3. V stredu, piatok a sobotu nasledujúceho týždňa sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za tohoročnú úrodu. Požehnanie úrody, z ktorej prineste do kostola pred oltár, bude vo farskom kostole i na filiálke Dlhé v stredu večer pri sv. omšiach.

4. Spovedanie birmovancov pred vysluhovaním sv. birmovania bude v piatok večer od 17:00 hod. Rodičov a príbuzných birmovancov povzbudzujeme, aby sa vyspovedali pred sv. omšami počas týždňa.

5. Na budúcu nedeľu o 11:00 hod. bude vo farskom kostole udeľovanie sv. birmovania. Birmovať bude o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pozývame vás. Všimnite si z tohto dôvodu úpravy času niektorých nedeľných sv. omší.  

6. O dva týždne v sobotu a nedeľu (1.- 2. októbra) bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program odpustu je na konci tohto oznamu.

7. Od piatku sa začneme vo farskom kostole modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi pred odpustom, ktorý bude v nedeľu 2. októbra.

8. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. Sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu v kostole za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa už začali a budú každú stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole. Všetky mimoškolské aktivity prvoprijímajúcich upravte tak, aby boli v tomto čase pravidelne na sv. omšiach. 

9. Zástupcovia obyvateľov obce Dobrá pozývajú na budúcu nedeľu na odpustovú slávnosť sv. Františka z Assisi. Sv. omša bude o 11:00 hod. a po nej program v hoteli Garden.

10. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť sv. Pátra Pia v Gr-kat. kostole tu na Juhu. Program si pozrite na tomto odkaze.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa tretí krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa tretí krát
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Babejovú, Sztrakovú a Dojčákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali zo svadby novomanželov Viktórie a Michala 100€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Rádio Lumen. Všetkým darcom vyslovujeme už vopred vďačnosť.

4. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu.

5. Vo štvrtok večer o 18:30 (slávnosť Sedembolestnej Panny Márie), bude sv. omša s birmovancami a po nej v rámci duchovnej prípravy na birmovku bude prednáška pre mladých. Sv. omšu bude celebrovať o. Ján Kulan, moderátor ACM v Košiciach, ktorý bude mať aj prednášku. Účasť všetkých birmovancov je povinná!

6. V piatok po večernej sv. omši budú mať birmovanci skúšku z otázok Katechizmu. 

7. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.

8. Nasledujúcu sobotu a nedeľu bude odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Podčičve. Program slávnosti si môžete prečítať na výveske.

9. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku dávame do pozornosti, že si môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú položené vzadu za lavicami. Je potrebné ich vyplniť a priniesť do konca septembra do kancelárie fary. Zároveň oznamujeme, že sv. omše s deťmi sa začnú už túto stredu večer o 18:00 hod. vo farskom kostole.  

Manželské ohlášky 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Tomáš Antol a Kristína Kačmárová – ohlasujú sa tretí krát
Ján Maťo a Marcela Vaľková – ohlasujú sa druhý krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová – ohlasujú sa druhý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňakovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali z pohrebu Agnesy Gdovinovej 50€. Pán Boh zaplať.

3. Do pozornosti snúbencov dávame oznam, že blok sobášnych náuk pre tých, ktorí majú sobáš na jeseň, sa uskutoční v piatok a sobotu 9. – 10. septembra. Začiatok je v piatok o 17:00 hod. v Katechetickej miestnosti našej fary.   

4. Keďže v pondelok sa začína nový školský rok, pozývame všetky školopovinné deti (aj prvoprijímajúce) a mládež na sv. omšu v stredu večer o 18:00 hod., ktorá začne slávnostným Veni sancte (vzývaním Ducha Svätého). Zároveň deti a mladých povzbudzujeme k sv. spovedi.

5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike. Z tohto dôvodu budú zmeny časov niektorých nedeľných sv. omší.
Konkrétne – v nedeľu nebude sv. omša vo farskom kostole o 11:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude v nedeľu sv. omša o 8:00 hod. a v školskej kaplnke na Rodinnej oblasti bude nedeľná sv. omša už v sobotu podvečer o 17:00 hod. 

6. Pešia púť na nedeľný odpust v Bazilike pôjde od nášho farského kostola v nedeľu po rannej sv. omši o 9:15 hod. Pozývame vás.

7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť bude vo farskom kostole o 14:30 hod. po sv. ruženci, na filiálke Dlhé po sv. omši.  

Manželské ohlášky 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš Fajčák a Ivana Iľková ohlasujú sa tretí krát
Przemysław Płoszczański a Andrea Klimčová – ohlasujú sa tretí krát
Tomáš Antol a Kristína Kačmárováohlasujú sa druhý krát  
Marián Jančík a Katarína Tkáčováohlasujú sa prvý krát
Ján Maťo a Marcela Vaľkováohlasujú sa prvý krát

Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

Čítať viac