23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy zbierka na potreby udržiavania Baziliky Božieho hrobu vo Svätej zemi. Táto zbierka je preložená z obdobia veľkonočného trojdnia, ktoré sme tohto roku v našich kostoloch neslávili spoločne.

3. Dávame do pozornosti tretiakom základných škôl, ktorí pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie a tiež ich rodičom, že už túto stredu bude prvá sv. omša za účasti detí. Zároveň prosíme priniesť vyplnené prihlášky na 1. sv. prijímanie v stredu večer na sv. omšu.

4. Birmovancom dávame do pozornosti, že nasledujúci piatok bude prvá sv. omša, zvlášť určená aj pre nich. Tieto sv. omše sú povinné ako súčasť prípravy na birmovku.   

5. V polovici septembra sa začne, po porade s kurátormi a ich súhlase, oprava cesty smerom do farského dvora, ktorú využívate aj vy na parkovanie. Cesta je na viacerých miestach zničená. Je nutné urobiť cestu nanovo, s úplne novým a spevneným kamenným podložím. Teraz rátame s prvou etapou opravy po garáže, keďže je to finančne náročné. 
O dva týždne, v nedeľu 20. septembra, sa bude konať zbierka na túto opravu v našom farskom kostole. Vopred ďakujeme za pochopenie 

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodinu Drábovú, Ištokovú a Hrehovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
     Farský kostol: V pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod., večer od 17:45 – 18:30 hod.
     Filiálka Dlhé:  V utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
     Zvlášť pozývame žiakov a študentov, aby sa na začiatku nového školského roka prišli vyspovedať.   Zároveň prosíme, aby ste prichádzali k sv. spovedi už od pondelka, nie až na konci týždňa (aj školopovinní).

3. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

4. Na Prvý piatok popoludní od 15:00 hod. bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

5. V sobotu bude Fatimská sobota – pred sv. omšami vo farskom kostole a na Dlhom bude ako zvyčajne spoločná modlitba sv. ruženca.

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude o. biskup Marek Forgáč, pomocný košický biskup. 
Kvôli tomu bude zmena času sv. omší v nedeľu aj u nás na filiálkach ako aj vo farskom kostole, kde nebude sv. omša v nedeľu o 11:00 hod.
Program duchovnej obnovy v Bazilike, ako aj program odpustu si môžete prečítať na tomto odkaze.
Zároveň pôjde pešia procesia o 9:15 od nášho kostola do Baziliky. Pozývame vás.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodinu Fialovú, Martonovú a Bedriovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od nasledujúceho piatku sa v Bazilike na Severe začína Novéna pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie, ktorá bude o dva týždne 6. septembra. Otcovia pavlíni pozývajú na túto duchovnú obnovu.   

3. Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nájdu prihlášky vzadu na stolíku.

4. Od septembra prechádzame na bežný cezročný režim, čo sa týka nedeľných sv. omší a kancelárie. 
To znamená, že v nedeľu nebude omša o 6:30, ale namiesto nej o 11:00. Taktiež úradné hodiny v kancelárii budú od septembra v riadne uvedenom čase.

5. V nedeľu, 6. septembra sv. omša o 11:00 vo farskom kostole NEBUDE z dôvodu odpustovej slávnosti v Bazilike, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodinu Čečkovú, Eliašovú a Ocilkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni sa bude na území našej farnosti konať letný kurz Manželské stretnutia 2020. Z farností Slovenska sa na ňom zúčastnia manželia s deťmi. Duchovne ich budú sprevádzať saleziánski a diecézni kňazi.
V nasledujúcom týždni budú mať u nás každý večer o 18:30 hod. sv. omšu. Pozývame aj manželov našej farnosti na tieto sv. omše.

Ohlášky:
Peter Jančura a Mgr. Monika Jakubková. Ohlasujú sa prvý krát.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodinu Molekovú, Švec-Bílu a Pelačíkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V sobotu 15. 8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tento deň sme viazaní účasťou na sv. omši. Sv. omše: 
Farský kostol: 8:00, 9:30 a 18:30,
Dlhé: 9:00 a 
Rodinná oblasť: 8:00.
Pri sv. omšiach budu požehnané byliny a kvety, ako je zvykom na tento sviatok.

3. Budúcu nedeľu, 16. 8. sa uskutoční zbierka na Kňazský seminár v Košiciach, ktorá je preložená z Nedele Dobrého Pastiera kvôli korone. 

4. V pondelok 17. 8. si pripomíname výročie posviacky farského kostola sv. Františka. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.30.
Farský deň v tomto roku nebude kvôli opatreniam proti korone. 

5. Kino Mladosť vo Vranove vás srdečne pozýva na film o fatimských zjaveniach s názvom Fatima. Premietanie bude 15. a 16. augusta o 19:30. Bližšie info nájdete na tomto odkaze     

Čítať viac

18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodinu Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Budúci týždeň je Prvý piatok v mesiaci august. Spovedať sa bude takto:
   Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3.  Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodinu Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúca sobota bude Prvá sobota v mesiaci august. Ranné sv. omše vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budú spojené ako zvyčajne so spoločnou modlitbou sv. ruženca.

3Porcinkulové odpustky je možno získať 2. augusta, v nedeľu vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Čítať viac

16. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 17. cezročnej nedeli prosíme rodinu Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do pozornosti snúbencom, ktorí chodia na náuky v našej farnosti dávame oznam, že nasledujúcu sobotu 25. júla o 9:30 hod. bude v Katechetickej miestnosti fary náuka s psychologičkou.  

3. Dnes o 15:00 hod. a zajtra o 9:00 hod. budú na Ukrajine pohrebné obrady gréckokatolíckeho biskupa vladyku Milana Šášika, ktorý zomrel pred pár dňami. Spomeňme si na neho v našich modlitbách.   

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodinu Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria iba ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  
Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním.
Taktiež, čo sa týka sv. prijímania, ako prví prichádzajú tí, ktorí chcú prijať na ruku, potom ostatní.     

Čítať viac

14. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 15. cezročnej nedeli prosíme rodinu Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Prosíme vás aj v týchto letných dňoch, o zachovanie slušnosti v obliekaní sa, keď ide o účasť na sv. omšiach a tiež v lektorskej službe, keď prednášame čítanie Božieho slova. Na stretnutie s Ježišom v Eucharistii sa nehodí prísť ani v horúcich dňoch leta vo veľmi krátkom oblečení (tak muži, ako aj ženy) ani v letných „žabkách“ na nohách. Tak, ako na spoločenské podujatia musíme zachovať etiketu, oveľa dôležitejšie je to na sv. omšu, kde aj naše vkusné vonkajšie oblečenie má vyjadrovať, že prichádzame počúvať a prijať živého Boha. Vďaka za pochopenie.

3. Naďalej platí, že v interiéri kostola by sme mali mať rúška počas sv. omše. Výnimku tvoria ľudia, ktorí majú zdravotný problém s dýchaním, alebo iné zdravotné ťažkosti. Taktiež kňazi, ktorí sú pri slávení sv. omše v dostatočnom odstupe od ľudí.  Rovnako sa zatiaľ naďalej vynecháva podávanie rúk pred sv. prijímaním. Keďže v týchto dňoch opäť pribúdajú pozitívne prípady ochorenia, a to na rôznych miestach Slovenska, zachovajme tieto usmernenia aj ďalej.

Čítať viac