7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Smolejovú, Vargovú a Kovalíkovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude Jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za všetky milodary.

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 100€ a bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať.

4. Biblické stretnutie v utorok tentokrát nebude. 

5. V utorok od 12:00 hod. bude farská zmierna poklona pred Eucharistiou na konci fašiangového obdobia. Za lavicami je zoznam, kde sa môžete zapísať na poklonu podľa hodín.

6. Lektori na Popolcovú stredu:  
16.30 hod. – Chytra, Plančárová
18.30 hod. – Klapák, Sinčáková

7. V nasledujúcom týždni bude Popolcová streda. Je to začiatok Pôstnej doby. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti. Popolcová streda je dňom prísneho pokánia. Na Popolcovú stredu  je zároveň povinnosť zdržiavania sa mäsitého pokrmu (nemožno ho v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia). V tento deň sa môžeme len raz dosýta najesť a ešte dvakrát niečo menšie zjesť. Pôst v tento deň zaväzuje od 14. roku života a jeho prísna forma od 18 do 60 roku života.

8. Počas pôstnej doby budú v našich kostoloch pobožnosti Krížovej cesty. Vo farskom kostole budú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto:
V stredu – 17:30 (za účasti detí);
v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže);
v nedeľu o 14:30 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod,
v nedeľu o 13:45 hod.

9. Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi  darmi na minulotýždňový farský ples. Vďaka patrí tiež tým mladým z našej farnosti, ktorí ples pripravili po organizačnej stránke.

10. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej cesty pozýva dňa 31. 3. 2023 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe. Krížová cesta začína v Michalovciach od kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a končí v Klokočove v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Viac info na www.ekc.sk.

11. Slobodní veriaci, ktorí hľadajú životného partnera sú pozvaní na zoznamovací večer dňa 13. 3. 2023 o 18.00 hod. v KPC Jána Pavla II., Švábska 22, Prešov. Viac informácií je na výveske a na web stránke.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Hrabčákovú, Krištovú a Čačkovú Ďakujeme chlapcom z charity, ktorí upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovali tri bohuznáme rodiny po 50€ a bohuznáma darkyňa 100€.  Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Začiatkom augusta sa uskutočnia Svetové dni mládeže s pápežom Františkom v Lisabone. Podrobné informácie pre tých, ktorí by mali záujem sa ich zúčastniť budú na plagáte na nástenke. Je možné sa zaregistriovať cez celoslovenský registračný formulár na svetovednimladeze.sk.  Kto bude chcieť ísť v rámci mládeže našej Košickej arcidiecézy, nech sa prihlási za spoločenstvo Košická arcidiecéza v samotnom prihlasovacom formulári a zároveň aj zaplatí potrebnú sumu na uvedený účet ABÚ – ACM. 

5. Biskupi Slovenska nás povzbudzujú zapojiť sa do zbierky, ktorú vyhlásila Slovenská katolícka Charita na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením v Turecku a Sýrii. Pomoc možno poslať na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090, alebo cez web Charity.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme chlapcov z Charity Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka pre pastoráciu mládeže UPC/ACM činila spolu 549,4 € (farský kostol – 432,39€, filiálka Dlhé – 71€ a Školská kaplnka R. Oblasť – 46,03€). Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

3. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny po 100€, bohuznáma rodina 500€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V stredu (08. 02. ) po večernej sv. omši s deťmi bude ďalšia katechéza určená rodičom prvoprijímajúcich detí. Pozývame na toto stretnutie.

5. V sobotu 11. februára je 31. Svetový deň chorých. Pri ranných sv. omšiach vo farskom kostole i na filiálke sa bude udeľovať sviatosť Pomazania chorých.
Podmienky prijatia: zhoršujúca sa ťažšia, či chronická choroba, alebo pred podstúpením vážnejšej operácie, napr. srdca a pod. Je tiež dôležité byť v stave posväcujúcej milosti a pristúpiť k sv. prijímaniu.

6. Budúcu sobotu popoludní od 14:00 hod. do 17:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti našej fary Detský karneval. Deti, ktoré sa chcú zúčastniť, nech si prídu do sakristie po prihlášku. Po vyplnení ju treba v sakristii aj odovzdať, a to do stredy 8. 2. 2023, aby bol z organizačných dôvodov známy počet detí. Bližšie info na plagáte.

7. V sobotu 11. 2. 2023 sa uskutoční Farský ples v reštaurácii SONJA. Začiatok plesu je o 19:00 hod. Vstupenky sú už vypredané.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 200€, bohuznámy darca 100€ a traja bohuznámi darcovia po 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

4. Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať pri sv. omši sviece. Na požehnanie si prineste všetci aj svoje sviece.

5. V piatok na spomienku sv. Blažeja bude požehnanie hrdiel.

6. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol –  pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

8. Fatimská sobota sa bude sláviť vo zvyčajnom čase v sobotu ráno pri sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke.

Čítať viac

3. cezročný týdeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v našej farnosti zbierka na pomoc Pastorácie mládeže ACM/UPC v našej arcidiecéze.

3. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma darkyňa zo slávenia svojho jubilea 60 tich rokov života taktiež 100€. Štedrým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

4. V utorok po večernej sv. omši bude opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie v priestoroch fary. Pozývame vás.

5. V piatok a sobotu nasledujúceho týždňa budú predmanželské náuky v Katechetickej miestnosti našej fary. Náuky začínajú v piatok podvečer o 17:00 hod.

6. Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní používame pri sv. omšiach  formulár a prosby s týmto úmyslom. S tým je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu a zároveň splníme podmienky pre získanie odpustkov, ako ich určuje Cirkev.

7. Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo k tejto téme sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21:00 hodine.“

8. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý dar.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma rodina 50€, bohuznámy darca 40€ a bohuznáma rodina 20€. Pán Boh zaplať.

3. Od 18. do 25. januára (teda od stredy nasledujúceho týždňa) je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní budeme pri sv. omšiach používať aj formulár a prosby s týmto úmyslom. S Týždňom týchto modlitieb je spojená aj možnosť získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme na bohoslužbe s formulárom za jednotu.

4. Oznam pre snúbencov: Najbližší termín  manželských náuk bude o dva týždne v dňoch 27. 1. – 28. 1. 2023 (piatok a sobota). Taktiež pripomíname, aby snúbenci, ktorí plánujú v našej farnosti sobáš v tomto roku, sa nahlásili v kancelárii fary do konca januára.

5. Nasledujúcu sobotu 22. januára bude v Katechetickej miestnosti našej fary mesačné Detské stretko. Začne sa o 14:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. Pozývame všetky deti z našej farnosti.

6. Vedenie, zamestnanci, žiaci a rodičia Cirkevnej školy vyslovujú poďakovanie všetkým veriacim z našej farnosti, ktorí si pred Vianocami zakúpili perníky a tým pomohli našej škole aj týmto spôsobom. Pri predaji perníkov   sa vyzbierala suma 172,98€.

7. V sakristii farského kostola je ešte možné zakúpiť si lístky na Farský ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Cena lístka je 30€ na osobu. Kto má záujem, prosíme o čo najskoršie zakúpenie, keďže bude potrebné potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by chcel niekto prispieť do tomboly na ples, budeme vďační za každý darček.8.

8. Dňa 25. februára (sobota) sa uskutoční ďalší ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov a rehoľníkov zo Slovenska v STD Aréne u nás vo Vranove. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Čítať viac

Vianočná oktáva

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Vasiľovú, Vargovú a Štefankovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred Vianocami.

2. Na potreby kostola darovali tri bohuznáme rodiny po 50€ a dvaja bohuznámi po 100€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Dnes popoludní o 15:30 hod. bude vo farskom kostole Jasličková pobožnosť detí. Pozývame vás všetkých.

4. Zajtra, na sviatok sv. Štefana, večerá sv. omša nebude.

5. Sviatok Sv. Rodiny vychádza tento rok na piatok v Oktáve Narodenia Pána v nasledujúcom týždni. Keďže je to pracovný deň a sviatok nie je cirkevne prikázaný, sv. omše budú v riadnom čase ako v týždni.

6. Budúcu sobotu 31. 12. 2022 je Silvester. Sv. omše, spojené s poďakovaním Bohu za všetky dobrodenia, budú na filiálke Dlhé o 16:00 hod. a vo farskom kostole o 17:00 hod. S modlitbou poďakovania je spojená možnosť získania úplných odpustkov.

7. V sobotu v noci na prelome rokov bude od 23:30 hod. do polnoci otvorený farský kostol na poklonu.

8. Na sviatok Zjavenia Pána bude, ako je zvykom, požehnanie domov.  Kto by mal záujem o toto požehnanie, nech sa zapíše v sakristii.

9. Farský list Poverello vychádza dnes ako dvojčíslo na celé Vianočné obdobie.  Kvôli lepšiemu prehľadu o bohoslužbách v nasledujúcich dňoch si ho môžete zakúpiť po sv. omši. 

10. Pripomíname možnosť zakúpiť si lístky na Farský fašiangový ples, ktorý bude 11. 2. 2023. Lístky sú v sakristii. Cena je 30€ na osobu.

Čítať viac

4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Diľovú, Vargovičovú, Hornú a Šimková. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali tri bohuznáme rodiny po 100€. Pán Boh zaplať.

3. V pondelok a utorok budeme ešte spovedať v okolitých farnostiach. Dnes spovedáme v Bazilike od 15:00 hod. Ak by niekto prišiel neskôr zo zahraničia, môže sa vyspovedať v stredu a štvrtok pred večernou sv. omšou.

4. V sakristii môžete nahlásiť na vianočné spovedanie aj tých chorých, ku ktorým nechodíme na Prvé piatky. Spoveď chorých bude vo štvrtok dopoludnia.

5. Vo štvrtok 22. 12. 2022 bude v Bazilike Minor na severe koncert Janais a Bambino Luci. Začne sa po večernej sv. omši, teda o 19:00.

6. Betlehemské svetlo bude k dispozícii vo farskom kostole od štvrtku rána. Počas dňa bude zažatá svieca v zádverí kostola zboku.

7. Slávnosť Narodenia Pána bude budúcu nedeľu. Vigílna sv. omša,  zvlášť určená pre deti, bude v sobotu podvečer o 16:00 hod. Pozývame na ňu rodičov s menšími deťmi. Osobitne pozývame všetkých na Polnočnú sv. omšu. Na filiálke Dlhé bude už o 22:00 hod., a vo farskom kostole o 24:00hod.

8. Jasličková pobožnosť detí bude v našom farskom kostole na sviatok Narodenia Pána, budúcu nedeľu o 15:30 hod. Srdečne vás všetkých pozývame.

9. Zbierka „Vianočný dar“ činila spolu 1703€. Úprimné Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ. V nasledujúcich dňoch ju odovzdáme rodinám, ktoré to potrebujú.

10. Prosíme lektorov, aby si pred a počas vianočných sviatkov pozorne všímali, kedy majú službu čítania Božieho slova.

11. Dňa 11. 2. 2023 (sobota) na konci fašiangov chystáme Farský ples. Vstupné bude 30€ na osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii. Keďže je potrebné potvrdiť aj záväzne tento termín, prosíme o zakúpenie lístkov najneskôr do konca tohto mesiaca.  

12. Na stolíku pri farskom liste Poverello je k dispozícii  text modlitby pred Štedrou večerou. Vezmite si ho domov.

Čítať viac