1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 100€ a z pohrebu Anny Slávikovej 160€. Pán Boh zaplať.

3. Do pozornosti birmovancov a prvoprijímajúcich dávame, že v tomto týždni sa opäť slávia sv. omše za účasti detí a birmovancov po prázdninovej prestávke. Zároveň pokračujú aj stretnutia birmovancov v skupinkách.

4. Mladých, ktorí chcú v tomto kalendárnom roku uzatvoriť sviatosť manželstva v našej farnosti prosíme, aby nám svoj zámer zosobášiť sa dali vedieť do konca januára.
Nahlásiť sa môžu osobne v kancelárii fary počas úradných hodín, alebo telefonicky (tel. číslo nájdete nižšie na tejto stránke).
Dátum a čas sobášov potrebujeme vedieť kvôli plánovaniu sobášnych náuk na celý rok.

5. Pripomíname, že dňa 10. februára 2024, chceme zorganizovať Farský ples, ktorý bude v reštaurácii Sonja. Lístok je v cene 45€ na osobu. Záujemcovia, hláste sa v sakristii.