14. cezročný týždeň

Počas letných prázdnin bude vychádzať časopis Poverello ako dvojčíslo.

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Ihnátovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Júl je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

4. Zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca z minulej nedele činila spolu za celú farnosť 899,30€. Z toho:
– farský kostol: 712,75€
– filiálka Dlhé: 116€
– kaplnka Rodinná oblasť: 70,55€

    5. Nedeľa 7.7. je Prvá nedeľa v mesiaci. Odprosujúca pobožnosť pred Eucharistiou vo farskom kostole bude výnimočne po sv. omši o 9:30.

    6. Modlitba sv. ruženca s výmenou tajomstiev bude v nedeľu 7.7. o 14:00 vo farskom kostole.

    7. Časy sv. omší v našom farskom kostole počas nedelí a sviatkov v tzv. letnom režime: 6:30 | 8:00 | 9:30 | 18:30.

    8. Počas júla a augusta nebude farská kancelária otvorená počas úradných hodín. Potrebné veci si môžete vybaviť po večerných sv. omšiach počas pracovných dní.