2. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dilikovú, Urigovú a Hrubyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Upozorňujeme lektorov, že na farskej stránke v sekcii Rozpis lektorov sa už nachádza aktualizovaný rozpis lektorov (20.1. – 25.2.2024).

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 200€, z pohrebu Petra Gazdu 150€ a bohuznáma 100€.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. Snúbenci, ktorí chcú uzatvoriť sv. manželstva v tomto kalendárnom roku, nech to oznámia do konca januára na fare.

6. Termíny sobášnych náuk sú v tomto roku nasledovné:
1. termín: 8.3 – 9.3.2024
2. termín: 31.5. – 1.6.2024
3. termín:  6.9. – 7.9.2024
Prosíme snúbencov, aby si vybrali jeden z týchto termínov, podľa dátumu svojho sobáša, resp. ak sú v práci (najmä v zahraničí), tak podľa toho, kedy budú doma na Slovensku.

7. Od 18. do 25. januára bude v Cirkvi prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho súčasťou budú aj prosby na tento úmysel pri sv. omšiach. Zároveň vás povzbudzujeme obetovať aj spoločné, či osobné modlitby na tento úmysel.

8. Na budúcu nedeľu (21.1.2024) je zbierka na potreby pastorácie mládeže UPC a ACM v Košiciach,
ich aktivity si môžte pozrieť na ich webových stránkach:
Link na Univerzitné Pastoračné Centrum v Košiciach,
Link na Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach.

9. Tí, ktorí sa prihlásili na Farský ples, si môžu prísť do sakristie farského kostola kúpiť lístky.