13. cezročný týždeň

Počas letných prázdnin bude vychádzať časopis Poverello ako dvojčíslo.

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Bertovú, Antolíkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Júl je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • farský kostol: pondelok – štvrtok 30 minút pred sv. omšou
  • filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok 17:00 – 18:00
  • Spovedanie chorých: vo štvrtok dopoludnia

5. Počnúc Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda budú časy sv. omší v našom farskom kostole počas nedelí a sviatkov v tzv. letnom režime: 6:30 | 8:00 | 9:30 | 18:30.

4. Odchod autobusu na Fatimskú sobotu do Obišoviec bude v sobotu ráno o 7:00.

6. Z dôvodu púte do Obišoviec nebude Fatimská sobota vo farskom kostole, ani na filiálke Dlhé.

7. Putovná socha Ružencovej Panny Márie z Obišoviec bude na Dlhom v utorok 2.7.2024 od 17:00, vo farskom kostole v stredu 3.7.2024. V tieto dni bude pred a po sv. omšiach mariánska pobožnosť.

8. Počas júla a augusta nebude farská kancelária otvorená počas úradných hodín. Potrebné veci si môžete vybaviť po večerných sv. omšiach počas pracovných dní.