Vianočné obdobie

Časopis Poverello vychádza ako dvojčíslo na vianočné obdobie.

Rozpis aktualizovaný, obsahuje slávnosť Zjavenia Pána a sviatok Krst Pána.

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Maruščákovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratali kostol pred sviatkami.

2. Nedeľa (31.12.2023) je Nedeľou Svätej rodiny, a zároveň posledný deň kalendárneho roka. Sväté omše budú ako v nedeľu, s výnimkou večernej sv. omše vo farskom kostole, ktorá bude už o 17:00 hod. Sväté omše dopoludnia na filiálkach, ako aj večerná vo farskom kostole, budú spojené s poďakovaním za Božie dobrodenia.

3. Na Silvestra v noci od 23:30 hod. do 24:00 hod. bude otvorený farský kostol na tichú adoráciu.

4. Na sviatok Zjavenia Pána (6.1.2023), bude pri sv. omšiach požehnanie tzv. Trojkráľovej vody. Ak si z nej budete chcieť vziať, prineste si nádobku. 

5. Na sviatok Zjavenia Pána (Traja králi) je možnosť dať si posvätiť svoj dom. Kto má záujem, nech sa prihlási v sakristii od 30.12.2023.

6. Dňa 5.1.2024 (Prvý piatok) o 19:00 hod. bude vo farskom kostole Vianočný koncert speváčky Dominiky Gurbáľovej. Pozývame vás. Vstupné je dobrovoľné.

7. Pripomíname, že dňa 10. februára 2024, chceme zorganizovať Farský ples, ktorý bude v reštaurácii Sonja. Lístok je v cene 45€ na osobu. Záujemcovia, hláste sa v sakristii najneskôr do konca roka.