7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi po 100€ a bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať za milodary. 

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

    Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.

    Filiálka Dlhé   – v stredu a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod.

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

5. Eucharistická poklona na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. 

6. Fatimská sobota spojená so spoločnou modlitbou sv. ruženca bude vo farskom kostole, ako aj na Dlhom v zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7. Na budúci týždeň stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

8. V dňoch 11. – 15. 7. 2022 sa uskutoční v našej farnosti denný letný tábor detí s názvom ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti od 9 rokov! Kto má záujem, tak prihlášky do tohto tábora sú vzadu na stolíku za lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie informácie.

9. Od nasledujúceho piatku sa budeme modliť každý deň pred večernými sv. omšami spolu s prvoprijímajúcimi deťmi Novénu pred Prvým sv. prijímaním, ktoré bude o dva týždne, v nedeľu 12. júna. Pozývame nielen prvoprijímajúce deti, ale aj ich rodičov (podľa ich možností) na túto duchovnú prípravu.