19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodinu Molekovú, Švec-Bílu a Pelačíkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V sobotu 15. 8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tento deň sme viazaní účasťou na sv. omši. Sv. omše: 
Farský kostol: 8:00, 9:30 a 18:30,
Dlhé: 9:00 a 
Rodinná oblasť: 8:00.
Pri sv. omšiach budu požehnané byliny a kvety, ako je zvykom na tento sviatok.

3. Budúcu nedeľu, 16. 8. sa uskutoční zbierka na Kňazský seminár v Košiciach, ktorá je preložená z Nedele Dobrého Pastiera kvôli korone. 

4. V pondelok 17. 8. si pripomíname výročie posviacky farského kostola sv. Františka. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.30.
Farský deň v tomto roku nebude kvôli opatreniam proti korone. 

5. Kino Mladosť vo Vranove vás srdečne pozýva na film o fatimských zjaveniach s názvom Fatima. Premietanie bude 15. a 16. augusta o 19:30. Bližšie info nájdete na tomto odkaze