20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodinu Čečkovú, Eliašovú a Ocilkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni sa bude na území našej farnosti konať letný kurz Manželské stretnutia 2020. Z farností Slovenska sa na ňom zúčastnia manželia s deťmi. Duchovne ich budú sprevádzať saleziánski a diecézni kňazi.
V nasledujúcom týždni budú mať u nás každý večer o 18:30 hod. sv. omšu. Pozývame aj manželov našej farnosti na tieto sv. omše.

Ohlášky:
Peter Jančura a Mgr. Monika Jakubková. Ohlasujú sa prvý krát.