18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodinu Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Budúci týždeň je Prvý piatok v mesiaci august. Spovedať sa bude takto:
   Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred sv. omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti)
Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3.  Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.