Týždeň po Zjavení Pána

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krstu Krista Pána prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.
 3. stredu sa začnú znova detské omše: 13. Eliáš a iní bohovia – 1 Kr 18, 1 – 46.
 4. Vo štvrtok nebude miništrantské stretko – najbližšie bude až 17. januára o 15:30 h.
 5. Animátori detských stretiek dávajú deťom a rodičom na vedomie, že detské stretká, ktoré zvyknú byť v pondelky o 15:30 h sa začnú až 4. februára.
 6. sobotu bude pre tých, ktorí v tomto roku príjmu sviatosť manželstva o 9:00 h v katechetickej miestnosti prvý blok sobášnych náuk. Téma: Povolanie k manželstvu.
 7. Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019:
  Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeloch 15. – 17. 03. 2019
  Kláštor Minoritov v Brehove 3. – 5. 03. 2019
  Kláštor Minoritov v Brehove 11. – 13. 10. 2019
  Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeloch 8. – 10. 11. 2019