1. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú, Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
  3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
  4. V sobotu po omši (19:15 hod.) sa začnú stretnutia mladých našej farnosti. Každý je pozvaný, stretneme sa v rotunde 🙂
  5. Budúcu sobotu – 19. 1. 2018 o 9:30 hod. sa uskutoční v našom farskom kostole prvá katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Je to súčasť blízkej prípravy na 1. sv. prijímanie. Účasť prvoprijímajúcich a aspoň jedného z rodičov dieťaťa je potrebná.
  6. Na budúcu nedeľu bude pri svätých omšiach zbierka na potreby Pastorácie mládeže v ACM a UPC v našej Košickej arcidiecéze. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.
  7. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude sláviť aj v tomto roku od 18. do 25. januára. U nás vo Vranove sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Pozývame vás na tieto modlitby.
  8. Do pozornosti dávame, že udeľovanie sviatosti birmovania bude tento rok v sobotu 1. júna 2019 o 9.00 hod. Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober.
  9. Dnes sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína liturgické Obdobie cez rok.