1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie

4. V týždni, ktorý je pred nami, bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami.
Filiálka Dlhé – piatok od 17:00 do 18.00 hod.
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

5. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Fatimská sobota bude vo farskom kostole i na filiálke v zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu budú sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je pre každého veriaceho jeden deň.

8. Pútnikom, ktorí idú do Svätej zeme pripomíname, aby si nezabudli prečítať pokyny, ktoré prišli mailom. Zároveň pripomíname, že autobus na letisko odchádza v noci z piatka na sobotu o 23:45 hod. zo zastávky pred našim farským kostolom.

9. Nasledujúcu sobotu 4. marca bude v Katechetickej miestnosti našej fary mesačné Detské stretko. Začne sa o 14:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. Pozývame všetky deti z našej farnosti staršie ako 5 rokov.

10. Dnes popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty vo farskom kostole o 14:30 hod.