7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Smolejovú, Vargovú a Kovalíkovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na budúcu nedeľu bude Jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za všetky milodary.

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 100€ a bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať.

4. Biblické stretnutie v utorok tentokrát nebude. 

5. V utorok od 12:00 hod. bude farská zmierna poklona pred Eucharistiou na konci fašiangového obdobia. Za lavicami je zoznam, kde sa môžete zapísať na poklonu podľa hodín.

6. Lektori na Popolcovú stredu:  
16.30 hod. – Chytra, Plančárová
18.30 hod. – Klapák, Sinčáková

7. V nasledujúcom týždni bude Popolcová streda. Je to začiatok Pôstnej doby. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti. Popolcová streda je dňom prísneho pokánia. Na Popolcovú stredu  je zároveň povinnosť zdržiavania sa mäsitého pokrmu (nemožno ho v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia). V tento deň sa môžeme len raz dosýta najesť a ešte dvakrát niečo menšie zjesť. Pôst v tento deň zaväzuje od 14. roku života a jeho prísna forma od 18 do 60 roku života.

8. Počas pôstnej doby budú v našich kostoloch pobožnosti Krížovej cesty. Vo farskom kostole budú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto:
V stredu – 17:30 (za účasti detí);
v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže);
v nedeľu o 14:30 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod,
v nedeľu o 13:45 hod.

9. Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi  darmi na minulotýždňový farský ples. Vďaka patrí tiež tým mladým z našej farnosti, ktorí ples pripravili po organizačnej stránke.

10. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej cesty pozýva dňa 31. 3. 2023 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe. Krížová cesta začína v Michalovciach od kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a končí v Klokočove v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Viac info na www.ekc.sk.

11. Slobodní veriaci, ktorí hľadajú životného partnera sú pozvaní na zoznamovací večer dňa 13. 3. 2023 o 18.00 hod. v KPC Jána Pavla II., Švábska 22, Prešov. Viac informácií je na výveske a na web stránke.