Výmena okien na farskom a kostolnom objekte sv. Františka z Assisi

Milí farníci. Dávame vám do pozornosti, že v predošlých dňoch mesiaca Október sme uskutočnili výmenu časti pôvodných okien na prízemí nášho farského a kostolného objektu za nové plastové okná a dvere. Okná a dvere boli totiž už v zlom technickom stave. Sledovali sme tým zároveň zníženie energetickej náročnosti pri vykurovaní objektu, teda v konečnom dôsledku zníženie platieb za energie. Vyslovujem vďaku vám a zároveň poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju, keďže „Projekt je podporený z rozpočtu PSK“.