Úplné odpustky pre duše v očistci

Bratia a sestry. Aj napriek súčasnej situácii a fyzickej nemožnosti ísť na cintorín, môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Apoštolská penitenciária v Ríme stanovila, že to môže byť dnes, ako aj osem dní oktávy, ktoré však nemusia nasledovať za sebou, ale v ľubovoľné dni počas celého mesiaca November. Odpustky môžeme získať aj doma, nemusíme ísť na cintorín. Vyžaduje sa, aby sme si vzbudili ľútosť a predsavzatie, že sa chceme chrániť akéhokoľvek hriechu; aby sme sa pomodlili pred obrazom Pána Ježiša, či Panny Márie ľubovoľnú modlitbu na úmysel za zosnulých (ruženec, desiatok ruženca, Korunka Božieho milosrdenstva, čítanie úryvku Písma a pod.); a aby sme sa tak duchovne zjednotili s ostatnými veriacimi v modlitbe. Zároveň pri najbližšej príležitosti – keď to okolnosti dovolia – máme splniť ďalšie tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca. Takto môžeme aj v tejto náročnej dobe vyprosovať modlitbami a obetami svojho života veľké dobrodenia pre duše v očistci, aby sa čím skôr mohli tešiť v nebi zo spoločenstva s Bohom.


Štefan Albičuk, dekan