Oznamy v súvislosti so súčasnou situáciou

Bratia a sestry,
Rozhodnutím vlády SR sú od štvrtka 15. októbra 2020 až do odvolania kostoly zatvorené. Dovolené sú však naďalej bohoslužby s počtom maximálne 6 osôb, vrátane kňaza. Príčinou je súčasná situácia spojená so šírením koronavírusu. Toto rozhodnutie znamená nasledovné:

  1. V našom farskom kostole budú sv. omše v pondelok až sobotu, vždy ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. Odslúžime pri nich úmysly tak, ako sú v poradí na každý deň ráno a večer. Na sv. omši sa môžu zúčastniť len veriaci z rodiny, na ktorej úmysel sa slávi daná sv. omša, maximálne však traja. Pred sv. omšou môžu čakať v zádverí bočného vchodu. Toto však neplatí pre nedeľné sv. omše, na ktorých sa okrem kňaza zúčastní len nutná asistencia.
  2. V nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť len jednu sv. omšu – o 8:30 hod. Všetky úmysly sv. omší, zapísaných na nedele však tiež odslúžime. Sv. omša bude vysielaná na FB stránke farnosti.
  3. Sv. omše odporúčame sledovať aj prostredníctvom ďalších médií.
  4. Vysluhovanie sviatostí je naďalej dovolené – týka sa to krstov, sobášov a tiež pohrebu. Na ich vysluhovaní sa však môže zúčastniť len obmedzený počet veriacich – 1 človek na 15 metrov štvorcových.
  5. Prípadné vyslúženie sv. zmierenia (sv. spovede), ako aj podanie sv. prijímania si môžete dohodnúť s kňazom telefonicky, resp. cez zvonček (hlásnik) ktorý je pri poštovej schránke.
  6. Pri vysluhovaní sviatostí sú kňaz, ako aj veriaci, povinní dodržať všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia. Za nedodržanie nesie zodpovednosť daná osoba. Dôrazne však pripomíname, že ak by niekto vedel, že je pozitívny na COVID 19, resp. by mal vedomosť, že sa predtým stretol s niekým nakazeným, alebo čaká na výsledok testu, nech v tom čase nežiada kňaza o spoveď, ani o podanie sv. prijímania. Predíde sa tak možným komplikáciám, či napr. karanténe kňazov farnosti (čo sa už stalo v niektorých farnostiach)!
  7. Farské sv. omše pre birmovancov a mládež, sv. omše za účasti detí, ako aj farské katechézy budú pokračovať po ukončení zákazu hromadných podujatí.
  8. Naďalej budeme mať otvorený bočný vchod farského kostola na súkromnú adoráciu. Vnútri v zádverí nech je v danej chvíli len jedna osoba. Takto sa môžete vystriedať na modlitbu postupne počas dňa.
  9. Kancelária farského úradu bude fungovať v pondelok, stredu a piatok od 16:00 do 17:00 hod. V prípade, že budete potrebovať nahlásiť pohreb, krst, či zaopatrovanie chorého aj v iné dni, než budú úradné hodiny, môžete nám kedykoľvek zazvoniť na zvonček – hlásnik, ktorý je pri bočnom vstupe do kostola (fary), vedľa poštovej schránky.

Zostávame s vami spojení v modlitbe aj v tejto ťažkej dobe. Vaši duchovní otcovia – Štefan, Patrik a Michal