Pozastavenie verejných sv. omší

Drahí veriaci,
Konferencia biskupov Slovenska pozastavuje verejné slávenie bohoslužieb. Dôvodom je zákaz vychádzania platný od 24. októbra do 1. novembra 2020. Toto pozastavenie sa však nevzťahuj na krsty, sobáše a pohreby – tie je možné sláviť tak ako doteraz, čiže pri dodržaní všetkých platných opatrení.

Pre našu farnosť to teda znamená, že omše budú bez účasti veriacich, úmysly všetkých sv. omší však budú vyslúžené podľa rozpisu.

Pripomíname, že v nedeľu bude sv. omša o 8:30 vysielaná na našej FB stránke.

Viac informácií v oficiálnej správe