28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu je v Cirkvi Misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie a šírenie evanjelia vo svete. Zároveň pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred vyslovujeme vďaku za každý dar na tento cieľ. 

3. Pripomíname, že október je mesiac sv. ruženca. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky, či už sa ho pomodlíme v kostole, alebo v rodine. Je potrebné, samozrejme, splniť aj podmienku byť pri modlitbe v stave posväcujúcej milosti. Veľmi odporúčame a povzbudzujeme modliť sa túto modlitbu aj v rodinách našej farnosti. 

4. Naďalej platí núdzový stav a od 1. októbra je slovenskými biskupmi udelený dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky.